Aktualności

Praca w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie zaprasza opiekunów osób z niepełnosprawnością do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz osób, które chcą podjąć zatrudnienie w ramach umowy zlecenia jako osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej

Uczestnik Programu za usługi nie ponosi odpłatności.

Dostępne są: 1 miejsce, gdzie usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania dla 1 osoby/ opiekuna osoby dorosłej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoznacznym oraz 2 miejsca dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością.

Prosimy o zgłaszanie się osób, które byłyby zainteresowane podjęciem pracy w ramach umowy zlecenia.  

Osoby, które mogą realizować usługi opieki wytchnieniowej powinny posiadać niżej wymienione kwalifikacje:

  1.  dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, wynikających z karty zgłoszenia lub
  2.  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Wynagrodzenie za pracę jest w wysokości 40,00 zł/brutto za 1 godzinę.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Barbarą Federowicz pod tel. 601-559-899

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności

Konkurs plastyczny w Wielkim Klinczu „Mój wymarzony prezent pod choinkę”

W związku ze zbliżającym się świętami Bożego Narodzenia na przełomie miesięcy listopad – grudzień Biblioteka w Wielkim Klinczu zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem: „Mój wymarzony prezent pod choinkę”. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Celem konkursu było wprowadzenie uczniów  w atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i aktywności twórczej.

Więcej

Korne. Tydzień Szczęścia w szkole

Od 27 listopada do 01 grudnia w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Konem odbył się TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE, w ramach zapewniania dobrostanu (well-being) dla całej społeczności szkolnej. J

Więcej