Aktualności

Profilaktyka urologiczna w Kornem

OSP Korne jest znane na terenie Gminy Kościerzyna z dużego zaangażowania w niesienie pomocy drugiemu – potrzebującemu człowiekowi. W ostatni weekend strażacy zorganizowali dla mieszkańców Kornego i wszystkich chętnych coś odmiennego od zwykłej akcji ratunkowej.

Jak wiadomo powszechnie, większość druhów ochotniczych straży pożarnych to mężczyźni i właśnie z myślą o nich, ale i nie tylko, we współpracy z Oddziałem Urologii i Urologii Onkologicznej im. Prof. Kazimierza Adamkiewicza Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie zorganizowano prelekcję dotyczącą „męskich spraw”. Pani Dr Barbara Koenner w bardzo przystępny, obrazowy sposób opowiedziała o głównych schorzeniach, w których specjalizuje się Oddział Urologii.

Były oczywiście pytania i możliwość indywidualnej rozmowy z Panią Doktor. Badań nie było, ale wzrost świadomości u druhów, ich żon, partnerek i mam jest bardzo potrzebny i wskazany. A jak jest to ważne, to żartobliwie Pani Doktor opowiedziała, jakie są częste odpowiedzi pacjentów na pytanie lekarza: „co Pana sprowadza, co Panu dolega?” – Żona kazała przyjść!

Dlatego spora frekwencja kobiet na spotkaniu była w całości uzasadniona.

Druhom – pomysłodawcom tego bardzo pożytecznego spotkania ze specjalistą wszyscy uczestnicy bardzo dziękują. Po prelekcji odbyło się miłe, wręcz można stwierdzić rodzinne spotkanie braci strażackiej.

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej