Aktualności

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Straż Gminna Gminy Kościerzyna podsumowała wydatki w 2022 r. w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, których łączny koszt wyniósł 86 351,62 zł.

Na rzecz wyłapywania bezdomnych psów i rannych kotów oraz utrzymania ich w schronisku wydano 74 784 zł. Do schroniska przekazano 36 psów oraz 11 rannych kotów. Zabiegom sterylizacji bądź kastracji poddano 55 wolno żyjących dzikich kotów, co kosztowało gminny budżet 11 088,02 zł. Inne koszty, w tym karma dla dzikich kotów, wyniosły 469,60 zł. Jednocześnie Straż Gminna przypomina o obowiązku znakowania psów umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2022.572 z późń. zm.). Poprzez znakowanie rozumie się czipowanie, zawieszki, breloki, tabliczki, w których umieszcza się dane kontaktowe właściciela (numer telefonu).

W każdym przypadku można zgłosić błąkającego się psa
– w przypadku, gdy znany jest właściciel prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny ze Strażą Gminną: 58 686 59 80;
– w przypadku, gdy właściciel psa nie jest znany – prosimy o wypełnienie zawiadomienia:

Funkcjonariusze Straży Gminnej:
Komendant Rafał Traczykowski – tel. 722 109 300
Biuro: mł. strażnik Daria Teubner – tel. 603 577 699
mł. strażnik Paweł Jereczek, mł. strażnik Jakub Rogowski – tel. 603 568 219

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej