Aktualności

Projekt „Kaszubskie żagle wiedzy” rozpoczyna zajęcia żeglarskie

W środę 23 marca 2022 r. w sali gimnastycznej w Zespole Kształcenia w Łubianie odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich uczestników projektu „Kaszubskie żagle wiedzy” realizowanego w partnerstwie Gminy Kościerzyna, Gminy Lipusz i Powiatu Kościerskiego.  Projekt finansowany jest w 80% z funduszy europejskich.

Na spotkanie przybyły grupy uczestników ze szkół biorących udział w projekcie, a także zaproszeni Dyrektorzy oraz nauczyciele-opiekunowie z niżej wymienionych placówek :

 • Zespół Kształcenia w Łubianie,
 • Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu,
 • Zespół Szkół w Skorzewie,
 • Zespół Szkół w Lipuszu,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Klinczu
 • Szkoła Podstawowa w Kornem.

W spotkaniu wzięli udział Wójtowie partnerskich gmin w osobach Grzegorza Piechowskiego – Wójta Gminy Kościerzyna oraz Mirosława Ebertowskiego – Wójta Gminy Lipusz.

Wszystkich obecnych serdecznie przywitał Mirosław Pepliński –Dyrektor Zespołu Kształcenia w Łubianie, a całą imprezę poprowadziła Beata Murglin – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kornem, jak również instruktor projektu PŻW.

Obecni uczniowie mieli okazję poznać Zespół Koordynacyjny Projektu w składzie: Barbara Jankowska, Maria Szyszka, Wiesław Baryła, Hanna Toczek, Małgorzata Mielewczyk oraz Justyna Zblewska. Uczestnikom przedstawiono również  osoby, które będą prowadziły zajęcia teoretyczne :

 • Ilona Kościelska – projekt edukacyjny „Zabawy nawigacyjne na mapie” (określanie kierunków świata, z mapą po portach Europy, warsztaty nawigacyjne, węzły żeglarskie )
 • Anna Kreft – projekt edukacyjny „Do wiedzy przez jeziora, rzeki i morza” (jeziora polodowcowe, położenie jezior, wody słodkie i słone, właściwości chemiczne wód, badanie wody, ochrona fauny i flory jezior )
 • Grzegorz Tuszkowski – projekt edukacyjny „Żeglujemy po wiedzę” (teoria żeglarstwa, budowa łodzi )
 • Beata Murglin – projekt edukacyjny „Mokra Muzyka – szanty na żaglowcach świata” (historia szant, żeglarskie obyczaje, szanty i pieśni kubryku, morze w pieśniach, pieśni marynarki wojennej )
 • Rita Kozikowska – doradztwo zawodowe dotyczące branży gospodarki wodnej i morskiej
 • Aleksander Bronk – projekt edukacyjny „Bezpieczne wody” (nazewnictwo i posługiwanie się sprzętem ratowniczym, udzielanie pierwszej pomocy, wzywanie służb ratowniczych).

Zaproszeni goście: Wójt Grzegorz Piechowski i Wójt Mirosław Ebertowski serdecznie pozdrowili wszystkich uczestników i życzyli udanych zajęć. Bardzo ciekawym elementem spotkania był krótki pokaz mody przygotowany przez kadrę i uczniów Szkoły Podstawowej w Kornem, w czasie którego zaprezentowano stroje żeglarskie dedykowane uczestnikom projektu „Kaszubskie żagle wiedzy”. Po zakończeniu pokazu wszyscy uczniowie i instruktorzy otrzymali z rąk Wójtów elementy ubioru w postaci koszulek, kurtek, maseczek i czapek z logo projektu. Dyrektorzy placówek biorących udział w projekcie otrzymali pamiątkowe tablice węzłów żeglarskich. Następni dzieci wręczyły Wójtowi Piechowskiemu oraz Wójtowi Ebertowskiemu pamiątkowe koszulki i czapeczki projektowe.

Teraz przed uczestnikami ciężka praca. Rozpoczynają się zajęcia teoretyczne, następnie odbędą się biwaki i zajęcia praktyczne na wodzie, potem obóz żeglarski i na zakończenie festyn dla dzieci i ich rodzin oraz kadry projektu. I wtedy ponownie wszyscy spotkają się w pełnym składzie.

Projekt „Kaszubskie żagle wiedzy” jest realizowany jest przez Gminę Kościerzyna w partnerstwie z Powiatem Kościerskim i Gminą Lipusz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 Edukacja, działanie 3.2. Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej