Aktualności

Projekt pomocowy dla Polaków z Ukrainy

FUNDACJA WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA zaprasza uchodźców wojennych z Ukrainy z Kartą Polaka do udziału w projekcie „POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023r.

Z projektu mogą skorzystać:

Posiadacze Karty Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji. Pod warunkiem, że z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy przybyli do Polski po 01.01.2023 r. (także Ci, którzy wyjechali z Ukrainy po 24 lutego 2022, ale nie otrzymali pomocy w projekcie w 2022 roku i przebywają w Polsce po 1 stycznia 2023 r.)

W ramach projektu można otrzymać:

  • refundację kosztów tłumaczenia dokumentów
  • refundację kosztów transportu (m.in. okresowe bilety na komunikację miejską, w celu dojazdu do szkoły, do pracy, do lekarza)
  • refundację kosztów uzyskania państwowego certyfikatu języka polskiego
  • refundację kosztów ewakuacji 
  • bezpłatne podręczniki do nauki języka polskiego „RAZ, DWA,TRZY I PO POLSKU MÓWISZ TY!”  tomy I-V
  • konsultacje indywidualne w kwestiach administracyjno-pobytowych (np. świadczeń socjalnych dla uchodźców, wyrobienie Karty Polaka, karty pobytu, obywatelstwa itp.)

Szczegóły dotyczące możliwości udziału w projekcie, sposobu składania wniosków oraz indywidualne konsultacje – udzielane są w języku polskim i ukraińskim od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00 pod numerami infolinii:  +48 518 254 853 oraz +48 519 023 817,
bądź mailowo:  ukrainapomoc@wid.org.pl

Fundacja Wolność i Demokracja  znajduje się pod adresem: Al. Jerozolimskie, 30/14, 00-024 Warszawa.

Informacje na temat projektu dostępne są na stronie: www.wid.org.pl

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej