Aktualności

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny na lata 2024- 2030 – konsultacje

Opracowano projekt dokumentu: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny na lata 2024- 2030” (Strategia ZIT), obejmujący Miasto Kościerzyna oraz Gminę Kościerzyna, a także Gminę Nowa Karczma jako obserwatora Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna (MOF).

Cel konsultacji

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag i opinii dotyczących projektu Strategii ZIT od mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny oraz lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu. Prowadzenie konsultacji ma zapewnić udział społeczności oraz podmiotów społecznych
i gospodarczych MOF Kościerzyny przy opracowywaniu Strategii oraz zapewnienie możliwości udziału mieszkańców obszaru funkcjonalnego Kościerzyny oraz obserwatora – Gminy Nowa Karczma.

Termin konsultacji

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 04 marca 2024 roku do dnia 15 marca 2024 roku.

Formy konsultacji

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

1) spotkanie konsultacyjne stacjonarne w dniu 08.03.2024 roku o godz. 15:00 w sali Posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

2) zamieszczenia projektu dokumentu do konsultacji na oficjalnych stronach internetowych samorządów wchodzących w skład MOF Kościerzyny oraz obserwatora tj. Gminy Nowa Karczma

oraz w Biuletynach Informacji Publicznej:

Miasta Kościerzyna;

Gminy Kościerzyna

Gminy Nowa Karczma

3) zbierania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonego także na stronach internetowych samorządów MOF Kościerzyny i obserwatora oraz w ich Biuletynach Informacji Publicznej. Wypełnione formularze będzie można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2024 roku w wybranej formie:

a) drogą korespondencyjną lub osobiście na jeden z poniższych adresów (decyduje data wpływu do Urzędu): 

Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna

Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

Urząd Gminy Nowa Karczma ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma

b) drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres:

konsultacje@koscierzyna.gda.pl

konsultacje@koscierzyna.pl

ue@nowakarczma.pl

4) Z projektem programu można zapoznać się w siedzibie:

  1. Urzędu Miasta Kościerzyna w Wydziale Rozwoju i Promocji
  2. Urzędu Gminy Kościerzyna w Wydziale Rozwoju Lokalnego
  3. Urzędu Gminy Nowa Karczma w Referacie Rozwoju Gospodarczego i UE

Załączniki:

  • Projekt dokumentu
  • Formularz zgłaszania uwag

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej