Aktualności

Promenada w Stanicy Wodnej PTTK

Spore zmiany w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach. Pojawiła się tam nowa, efektowna promenada, a istniejący port został zmodernizowany.

Budowa promenady i przystani kajakowej realizowane w ramach projektu POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE-RZEKA WDA-ZBIGNIEW GALIŃSKI to  przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane w niespełna pół roku, lecz wszelkie procedury z tym związane, do uzyskania Pozwolenia Budowlanego, zajęły 10 lat. Zanim to nastąpiło trzeba było przebrnąć przez liczne praco i czasochłonne procedury, zakończone uzyskaniem dokumentów niezbędnych do otrzymania w/w pozwolenia na budowę. Były to m.in. Decyzja Środowiskowa, Pozwolenie Wodno-Prawne, KIP, Raport Oddziaływania na środowisko, projekt techniczny z kosztorysem, zaświadczenie NATURA 2000, projekt funkcjonalno-użytkowy itp.itd. Zadanie to kompleksowa budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej dla kajakarzy na terenie stanicy kajakowej PTTK we Wdzydzach. Na całość przedsięwzięcia składały się: budowa promenady zlokalizowanej w linii brzegowej jeziora, budowa pomostu dla jednostek pływających o małym zanurzeniu, budowa zejścia z ogólnej powierzchni rekreacyjnej na promenadę i pomost, uregulowanie i modernizacja slipu kajakowego, uregulowanie i modernizacja suszarek kajakowych, regulacja powierzchni skarpy, wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych i oznakowanie przystani, wyposażenie i oświetlenie pomostów, modernizacja istniejących pomostów przez wymianę stanowisk cumowniczych na nowe, instalacja postumentów z wodą i prądem, stanowisk ratowniczych, drabinek i oświetlenia pomostów. Zainstalowano również monitoring przystani i wybudowano własną pralnię.

Promenada to ciąg spacerowy nad j. Gołuń długości 150 m, rozpoczynający się w rejonie slipu kajakowego, a kończący się na Koziej Łące. Wykonana jest w części jako konstrukcja betonowa z okładzinami kamiennymi, a w części jako konstrukcja szkieletowo-stalową z pokładem drewnianym, umożliwiając żyjącej tam faunie przemieszczanie się między wodą a stałym lądem. Promenada przebiega na gruncie i w linii brzegowej oraz na wodzie. Tworzy nową płaszczyznę widokową na Krzyż Jezior Wdzydzkich. Efektowne kamienne zejście przy tawernie i wieży widokowej łączy promenadę z pomostem pływającym przeznaczonym dla gości stanicy przypływających do tawerny i wieży widokowej. Na promenadzie znajdują się dwa kamienne odcinki pomostu połączone konstrukcją stałą stalową z pokładem drewnianym.  Pierwszy z nich jest rozwinięciem kamiennego placu promenady. Daje spacerowiczom możliwość wejścia w głąb tafli jeziora na odległość około 11 m. Przebywanie na końcu pomostu poszerza możliwości obserwacyjne krajobrazu Krzyża Jezior Wdzydzkich. Powierzchnia pomostu wynosi 22.78 m2. Drugi z pomostów jest w części konstrukcją stałą i w części pływającą. Pomost w jezioro wychodzi stałą stalowo-drewnianą platformą, na wprost zejścia spod tawerny. Platforma posiada powierzchnię 47,00 m2. Na osi pomostu stałego znajduje się pomost „pływający” o powierzchni składającej się z paru brył nierównobocznych. Pomost „pływający” z pomostem stałym połączony jest trapem zawiasowym. Posiada on pow. 92,0 m2. Łączna długość pomostu wynosi 30 mb. Przy recepcji usadowiony jest slip kajakowy który został zmodernizowany, wyłożony jest perforowaną matą gumowo kauczukową o pow 10 m x 5 m a przy mini pomoście zainstalowano slip – najazd kajakowy umożliwiający wyjście z kajaka „suchą stopą”.

Na brzegu znajdują się stojaki kajakowe (suszarki). Pole stojaków kajakowych jest nieforemną powierzchnią trawiasto żwirową i z powierzchnią przyslipową zajmuje pow. ok. 650,0 m2.  Na terenie znajdują się również nowe tablice informacyjne o treści krajoznawczej.

Ważnym przedsięwzięciem była również regulacja bardzo zdegradowanej skarpy. Oprócz robót ziemnych uzupełniających powierzchnię wykonano wzmocnienie geokratą oraz bardzo liczne nasadzenia roślinnością z gatunków rodzimych regionalnych dla tego siedliska i miejsca, roślinnością zdolną do głębokiego ukorzeniania się, a tym samym stabilizacji skarpy. Roboty zieleni obejmą powierzchnię 420 m2, a ilość nasadzeń drzew i krzewów obejmuje ok 300 szt. różnych roślin. Pomosty spacerowe zostały wyposażone w oświetlenie i instalację elektryczną. A pomost pływający i istniejące pomosty zostały podświetlone.

Jesteśmy przekonani ,że inwestycja przyczyni się do uatrakcyjnienia walorów turystycznym miejsca a przybywający turyści znajdą swój nowy, ulubiony zakątek na Krzyżu Jezior Wdzydzkich.

Stanica Wodna PPT we Wdzydzach

Aktualności

Płukanie sieci wodociągowej

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna zawiadamia, że w dniu 12.07.2024 r. od godz. 9.00 do godz. 13.00 w miejscowościach: Grzybowo, Sycowa Huta, Rotembark, Rybaki odbędzie się płukanie sieci wodociągowej.

Więcej