Aktualności

Przeciwdziałanie wykorzystaniu seksualnemu dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przekazuje link udostępniony przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku życia,   zawierający ogólnopolskie badania nad problemem przestępczości seksualnej na szkodę dzieci poniżej 15 r.ż. w latach 2017-2020: https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/raporty-komisji

Podjęcie działań profilaktycznych w/w kwestiach jest efektywne tylko w ramach współpracy wszystkich środowisk, instytucji, których obowiązkiem jest dbanie o dobro dzieci.  W związku z czym Państwowa Komisja zaprasza do podjęcia wspólnych działań merytorycznych. Na stronie www.pkdp.gov.pl w zakładce Bezpieczne wakacje zostały udostępnione materiały w wersji pdf: plakat, scenariusz, pomoce edukacyjne.

Aktualności

Ważny komunikat dotyczący zmian od 1 stycznia 2024 roku w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia wspierającego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w imieniu Wójta Gminy Kościerzyna działając na podstawie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Więcej