Aktualności

Przeciwdziałanie wykorzystaniu seksualnemu dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przekazuje link udostępniony przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku życia,   zawierający ogólnopolskie badania nad problemem przestępczości seksualnej na szkodę dzieci poniżej 15 r.ż. w latach 2017-2020: https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/raporty-komisji

Podjęcie działań profilaktycznych w/w kwestiach jest efektywne tylko w ramach współpracy wszystkich środowisk, instytucji, których obowiązkiem jest dbanie o dobro dzieci.  W związku z czym Państwowa Komisja zaprasza do podjęcia wspólnych działań merytorycznych. Na stronie www.pkdp.gov.pl w zakładce Bezpieczne wakacje zostały udostępnione materiały w wersji pdf: plakat, scenariusz, pomoce edukacyjne.

Aktualności

Casting! Masz szansę zagrać w filmie

Julia Kowalski (która wyreżyserowała w 2015 roku film prezentowany na festiwalu w Cannes „Znam kogoś, kto cię szuka”) realizuje kolejny film, do którego zdjęcia odbędą się w dniach 3-13 stycznia 2023 r. na Kaszubach (Kościerzyna, Wdzydze i Wielki Klincz). Twórcy filmu poszukują odtwórców ról drugoplanowych.

Więcej

Stypendia Edukacyjne Gminy Kościerzyna dla uczniów i studentów

30 listopada 2022 r. na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Edukacyjnych Gminy Kościerzyna. Stypendia otrzymały osoby, które mogą pochwalić się nie tylko wysoką średnią ocen i udziałem w olimpiadach i konkursach, ale również osiągnięciami w działalności społecznej.

Więcej

Brak wypłat dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż nie realizuje wypłat dodatku węglowego dla osób uprawnionych ze względu na brak środków finansowych przekazywanych z budżetu Państwa.

Więcej