Aktualności

Przeciwdziałanie wykorzystaniu seksualnemu dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przekazuje link udostępniony przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku życia,   zawierający ogólnopolskie badania nad problemem przestępczości seksualnej na szkodę dzieci poniżej 15 r.ż. w latach 2017-2020: https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/raporty-komisji

Podjęcie działań profilaktycznych w/w kwestiach jest efektywne tylko w ramach współpracy wszystkich środowisk, instytucji, których obowiązkiem jest dbanie o dobro dzieci.  W związku z czym Państwowa Komisja zaprasza do podjęcia wspólnych działań merytorycznych. Na stronie www.pkdp.gov.pl w zakładce Bezpieczne wakacje zostały udostępnione materiały w wersji pdf: plakat, scenariusz, pomoce edukacyjne.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej