Aktualności

Przekazanie mundurów i podział dotacji dla OSP

29 sierpnia w Urzędzie Gminy Kościerzyna odbyło się walne zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu ZOSP RP Grzegorz Piechowski, który powitał wszystkich uczestników oraz przedstawił porządek posiedzenia.

Następnie przekazano poszczególnym jednostkom OSP mundury, które zostało zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Pomorskiego w ramach pomocy finansowej „Pomorskie OSP 2023” w kwocie 10 100 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 13 700 zł.

Zgodnie z podpisaną umową Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej objęte dofinansowaniem otrzymały:

– OSP Wielki Klincz: mundur strażacki damski (4 kpl.), mundur strażacki męski (6 kpl.);

– OSP Skorzewo: mundur strażacki damski (1 kpl.), mundur strażacki męski (3 kpl.);

– OSP Kłobuczyno: kurtka lekka ubrania specjalnego (6 szt.);

– OSP Gostomie: mundur strażacki damski (1 kpl.), mundur strażacki męski (2 kpl.), ubranie koszarowe ( 3 kpl.).

Dalsza część spotkania związana było z podziałem gminnej dotacji celowej dla 9 jednostek OSP z terenu gminy Kościerzyna (OSP Wielki Klincz, OSP Łubiana, OSP Skorzewo, OSP Korne, OSP Kaliska Kościerskie, OSP Kłobuczyno, OSP Gostomie, OSP Wąglikowice oraz OSP Dobrogoszcz). W tym miejscu specjalne podziękowania dla Rady Gminy Kościerzyna, która zapewniła środki w budżecie gminy w wysokości 100 000 zł na dotacje dla jednostek OSP.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej