Aktualności

Przekazanie sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP Gminy Kościerzyna.

Podobnie jak w roku ubiegłym z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 nie udało się zorganizować pikniku strażackiego, który był cyklicznie organizowany w minionych latach w dniu Święta Patrona Strażaków św. Floriana. Piknik zawsze był okazją, żeby podziękować Druhom za działania jakie czynią poprzez niesienie pomocy, ratowanie życia i mienia naszym mieszkańcom, przedsiębiorcom i przebywającym turystom. Dlatego w dniu 8 listopada 2021 roku na parkingu przy Urzędzie Gminy, Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski przekazując nowo pozyskany sprzęt i umundurowanie jednostkom OSP Gminy Kościerzyna wyraził podziękowanie i docenił trud naszych strażaków. Przekazane zostały: węże tłoczne, ubrania koszarowe i bojowe, buty specjalne, ocieplacze do butów, latarki nasobne i nahełmowe, hełmy strażackie, rękawice strażackie, szelki asekuracyjne do pracy na wysokościach, kominiarki strażackie, kamizelki strażackie, kombinezon na szerszenie, pilarki ratownicze, prądownica wysokociśnieniowa, prądownice turbo, tłumice teleskopowe do gaszenia traw, lance gaśnicze kominowe, gaśnice, opryskiwacz spalinowy, parawan ratowniczy oraz tablet z oprogramowaniem. Całość zakupu kosztowała 113.500zł. COVD-owa sytuacja i rosnący popyt na pozyskiwanie sprzętu i umundurowania strażackiego w całej Polsce oraz szereg dotacji i dofinansowań dla OSP spowodowały braki na rynku produkcyjnym, wobec powyższego finalne pozyskanie sprzętu i umundurowania przez Gminę doczekało się realizacji dopiero w listopadzie. Przekazany sprzęt i umundurowanie nie należą do tanich rzeczy, gdyż muszą posiadać niezbędne atesty p.poż. Tegoroczne zakupy były nakierowane na zapewnieniu wymogu spełnienia norm bezpieczeństwa naszych strażaków. Aby strażak mógł bezpiecznie brać udział w akcji musi mieć przeprowadzone badania lekarskie, szkolenie BHP, kurs podstawowy oraz kursy specjalistyczne uwzględniające specyfikę działania oraz winien być wyposażony w stosowne umundurowanie i sprzęt posiadające niezbędne certyfikaty. To wszystko w myśl przepisów o samorządzie gminnym finansuje Urząd Gminy Kościerzyna, w tym miejscu specjalne podziękowania dla Rady Gminy Kościerzyna zapewniającej odpowiednie środki w budżecie gminy, która zawsze wspiera działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa tak mieszkańców gminy jak i samych strażaków ochotników. Za organizację i realizację tych zadań bezpośrednio odpowiada Wójt, który jednocześnie jest Prezesem Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej