Aktualności

Przekazanie sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP Gminy Kościerzyna.

Podobnie jak w roku ubiegłym z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 nie udało się zorganizować pikniku strażackiego, który był cyklicznie organizowany w minionych latach w dniu Święta Patrona Strażaków św. Floriana. Piknik zawsze był okazją, żeby podziękować Druhom za działania jakie czynią poprzez niesienie pomocy, ratowanie życia i mienia naszym mieszkańcom, przedsiębiorcom i przebywającym turystom. Dlatego w dniu 8 listopada 2021 roku na parkingu przy Urzędzie Gminy, Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski przekazując nowo pozyskany sprzęt i umundurowanie jednostkom OSP Gminy Kościerzyna wyraził podziękowanie i docenił trud naszych strażaków. Przekazane zostały: węże tłoczne, ubrania koszarowe i bojowe, buty specjalne, ocieplacze do butów, latarki nasobne i nahełmowe, hełmy strażackie, rękawice strażackie, szelki asekuracyjne do pracy na wysokościach, kominiarki strażackie, kamizelki strażackie, kombinezon na szerszenie, pilarki ratownicze, prądownica wysokociśnieniowa, prądownice turbo, tłumice teleskopowe do gaszenia traw, lance gaśnicze kominowe, gaśnice, opryskiwacz spalinowy, parawan ratowniczy oraz tablet z oprogramowaniem. Całość zakupu kosztowała 113.500zł. COVD-owa sytuacja i rosnący popyt na pozyskiwanie sprzętu i umundurowania strażackiego w całej Polsce oraz szereg dotacji i dofinansowań dla OSP spowodowały braki na rynku produkcyjnym, wobec powyższego finalne pozyskanie sprzętu i umundurowania przez Gminę doczekało się realizacji dopiero w listopadzie. Przekazany sprzęt i umundurowanie nie należą do tanich rzeczy, gdyż muszą posiadać niezbędne atesty p.poż. Tegoroczne zakupy były nakierowane na zapewnieniu wymogu spełnienia norm bezpieczeństwa naszych strażaków. Aby strażak mógł bezpiecznie brać udział w akcji musi mieć przeprowadzone badania lekarskie, szkolenie BHP, kurs podstawowy oraz kursy specjalistyczne uwzględniające specyfikę działania oraz winien być wyposażony w stosowne umundurowanie i sprzęt posiadające niezbędne certyfikaty. To wszystko w myśl przepisów o samorządzie gminnym finansuje Urząd Gminy Kościerzyna, w tym miejscu specjalne podziękowania dla Rady Gminy Kościerzyna zapewniającej odpowiednie środki w budżecie gminy, która zawsze wspiera działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa tak mieszkańców gminy jak i samych strażaków ochotników. Za organizację i realizację tych zadań bezpośrednio odpowiada Wójt, który jednocześnie jest Prezesem Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej