Aktualności

Przetargi na budowę dróg

Zakład Komunalny ogłosił dwa przetargi na budowę dróg gminnych.

Pierwszy dotyczy nowej drogi z płyt w miejscowości Kościerzyna-Wybudowanie prowadzącej od granic miasta Kościerzyna (starego wiaduktu) w kierunku zabudowań. Budowa tej drogi została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach tzw. dróg śródpolnych w kwocie 126 tys. zł.
Droga Kościerzyna Wybudowanie z płyt YOMB o długości 500 m. Wartość dofinansowania 126.090,00 PLN. Termin wykonania do 15.10.2022

Druga ogłoszona w ramach przetargu droga leży na terenie sołectwa Kłobuczyno i prowadzi do miejscowości Piotrowo. To wspólna inicjatywa współfinansowana przez trzy samorządy gminne: gminę Somonino, gminę Stężyca i gminę Kościerzyna. W ramach porozumień do gminy Kościerzyna wpłynęło 270 tys. zł na budowę tej drogi, reszta będzie pochodziła z budżetu gminy Kościerzyna. 
Droga Kłobuczyno (pod Piotrowo) dwa odcinki asfaltowe : pierwszy o długości 218 m. , drugi o długości – 279 m. Łącznie = 489 m. Termin wykonania 15.10.2022

Otwarcie ofert w przetargu 3 sierpnia br.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej