Aktualności

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej ponownie otwarte

W związku ze zmieniającą się sytuacją oraz stopniowym zmniejszaniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w tym mieszkańców Powiatu Kościerskiego, z dniem 13 lipca br. zostaje wznowiona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie powiatu.

Od dnia 16 marca 2020 r., w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, stacjonarna działalność punktów została zawieszona, a uzyskanie porady prawnej możliwe było wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Oznacza to powrót do świadczenia pomocy stacjonarnie w punktach, których lokalizacje i godziny są poniżej podane. We wszystkich lokalizacjach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i prawnikom dyżurującym w biurach, aktualne pozostają wytyczne i zalecenia Ministra Zdrowia, Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Ponadto w punktach obowiązywać będą środki ochrony osobistej: dezynfekcja rąk przed wejściem do punktu, noszenie maseczek (przyłbicy) zakrywających nos i usta oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokonać rejestracji wizyty:

  • za pośrednictwem aplikacji dostępnej przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl oraz www.powiatkoscierski.pl
  • telefonicznie pod nr telefonu (58) 680-18-63 lub (58) 680-18-47  w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7:30 – 15:30, w środę w godz. 7.30 – 16.30 oraz w piątek w godz. 7.30 – 14.30
  • e-mailowo na adres: pomocprawna@powiatkoscierski.pl

KOMUNIKAT STAROSTY KOŚCIERSKIEGO z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wznowienia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja na terenie Powiatu Kościerskiego.

Godziny funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościerskim:

–  I punkt: nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 (prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Izbę Adwokacką) funkcjonuje: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 11.30 – 15.30, w środę w godz. 7.30 – 11.30;

 –  II punkt: nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 (prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach) funkcjonuje:

PONIEDZIAŁEK          7.30 – 11.30  – adwokat

WTOREK                    7.30 – 11.30   – radca prawny

ŚRODA                       11.30 – 15.30 – adwokat

CZWARTEK                 7.30 – 11.30  – adwokat

PIĄTEK                        7.30 – 11.30  – adwokat

–  III punkt: nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja zlokalizowany przy ul. Świętojańskiej 5 w Kościerzynie (prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach) funkcjonuje:

PONIEDZIAŁEK  7.15 – 11.15    –  radca prawny/doradca obywatelski/mediator

WTOREK          12.30 – 16.30    – adwokat/doradca obywatelski

ŚRODA              8.00 – 12.00     – radca prawny/doradca obywatelski/mediator

CZWARTEK       8.00 – 12.00     – radca prawny/doradca obywatelski/mediator

PIĄTEK             12.30 – 16.30   – adwokat/ doradca obywatelski lub  radca prawny/doradca obywatelski/mediator

Ponadto przypomina się, że w związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Źródło: www.powiatkoscierski.pl

Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnerów

Wójt Gminy Kościerzyna wraz z Burmistrzem Miasta Kościerzyna ogłaszają otwarty nabór partnerów do udziału w pracach nad tworzeniem i opiniowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny (ZIT MOF).

Więcej

Aktywny rodzic

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2024 roku ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic” została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2024, poz. 858). W związku  z tym od 1 października 2024 roku rusza program, który ma na celu wspieranie rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci.

Więcej