Aktualności

Rada Gminy Kościerzyna apeluje o pilny remont drogi wojewódzkiej nr 221

W dniu 16 marca 2022 roku Rada Gminy Kościerzyna podjęła uchwałę w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 221 na odcinku Kościerzyna – Zielenin. Radni – działając w imieniu mieszkańców – zwracają uwagę, że stale pogarszający się stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Kościerzyna – Zielenin, na terenie Gminy Kościerzyna stwarza ogromne zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jezdnia asfaltowa w wielu miejscach jest spękana i ma ubytki, tworzą się liczne doły i koleiny, co uniemożliwia bezpieczny przejazd pojazdów po tej drodze.

Ponadto zastosowanie doraźnego sposobu zwiększenia bezpieczeństwa na tej drodze poprzez wstawienie znaków ograniczających prędkość i informujących o złym stanie technicznym jest nieodpowiedzialne.

Wielokrotnie jako Gmina Kościerzyna oferowaliśmy środki finansowe na projektowanie przebudowy tej drogi, które ostatecznie nie były przez Samorząd Województwa wykorzystywane.

Doraźne czynności, w ramach remontów cząstkowych (zimny asfalt), nie przynoszą pożądanych efektów. Dlatego też zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia pełnej modernizacji wskazanego odcinka drogi wojewódzkiej DW221.

Jak wiadomo, natężenie ruchu na odcinku między Małym Klinczem a Kościerzyną przekracza 10.000 pojazdów na dobę. W tej liczbie należy przyjąć spory procent samochodów ciężarowych.

Mając na uwadze przedstawioną sytuację w zakresie stanu drogi wojewódzkiej DW221 na odcinku Kościerzyna – Zielenin, Rada Gminy Kościerzyna wnosi o podjęcie pilnych działań w kierunku uwzględnienia w planach inwestycyjno-remontowych wskazanych przedsięwzięć.

Aktualności

Ważny komunikat dotyczący zmian od 1 stycznia 2024 roku w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia wspierającego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w imieniu Wójta Gminy Kościerzyna działając na podstawie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Więcej