Aktualności

Rada Gminy Kościerzyna apeluje o pilny remont drogi wojewódzkiej nr 221

W dniu 16 marca 2022 roku Rada Gminy Kościerzyna podjęła uchwałę w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 221 na odcinku Kościerzyna – Zielenin. Radni – działając w imieniu mieszkańców – zwracają uwagę, że stale pogarszający się stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Kościerzyna – Zielenin, na terenie Gminy Kościerzyna stwarza ogromne zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jezdnia asfaltowa w wielu miejscach jest spękana i ma ubytki, tworzą się liczne doły i koleiny, co uniemożliwia bezpieczny przejazd pojazdów po tej drodze.

Ponadto zastosowanie doraźnego sposobu zwiększenia bezpieczeństwa na tej drodze poprzez wstawienie znaków ograniczających prędkość i informujących o złym stanie technicznym jest nieodpowiedzialne.

Wielokrotnie jako Gmina Kościerzyna oferowaliśmy środki finansowe na projektowanie przebudowy tej drogi, które ostatecznie nie były przez Samorząd Województwa wykorzystywane.

Doraźne czynności, w ramach remontów cząstkowych (zimny asfalt), nie przynoszą pożądanych efektów. Dlatego też zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia pełnej modernizacji wskazanego odcinka drogi wojewódzkiej DW221.

Jak wiadomo, natężenie ruchu na odcinku między Małym Klinczem a Kościerzyną przekracza 10.000 pojazdów na dobę. W tej liczbie należy przyjąć spory procent samochodów ciężarowych.

Mając na uwadze przedstawioną sytuację w zakresie stanu drogi wojewódzkiej DW221 na odcinku Kościerzyna – Zielenin, Rada Gminy Kościerzyna wnosi o podjęcie pilnych działań w kierunku uwzględnienia w planach inwestycyjno-remontowych wskazanych przedsięwzięć.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej