Aktualności

Rada Seniorów rozpoczęła działalność

Dnia 19 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Seniorów II kadencji.

W otwartym naborze zgłoszonych zostało 15 kandydatów, którzy wszyscy zostali powołani do składu i jako Rada Seniorów będą działać w latach 2024-2029. Są to:

 1. Elżbieta Brzezińska
 2. Józef Brzeziński
 3. Zdzisław Czoska
 4. Zofia Dąbrowska
 5. Wojciech Formela
 6. Grzegorz Hetmański
 7. Irena Literska
 8. Maria Litwin
 9. Gabriela Meyer
 10. Ewa Nowak
 11. Krystyna Okrój
 12. Eryka Rekowska
 13. Urszula Wencka
 14. Stanisław Wnuk
 15. Krystyna Wzgarda

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady Seniorów odebrali z rąk Wójta Grzegorza Piechowskiego nominacje oraz omówili plan działań na najbliższe miesiące. Przewodniczącą Rady Seniorów Gminy Kościerzyna została wybrana Elżbieta Brzezińska, natomiast Zastępcą Przewodniczącej Ewa Nowak.

Rada Seniorów została ustanowiona przez Radę Gminy Kościerzyna w listopadzie 2020 roku. Celem jej działania jest integracja środowiska osób starszych oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Gminy Kościerzyna, w szczególności poprzez:

 1. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym;
 2. podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji;
 3. zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich społecznej roli;
 4. współpracę z władzami Gminy Kościerzyna przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, w tym opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie Seniorów do zaopiniowania przez organy gminy;
 5. zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego przedkładanych Radzie Seniorów przez organy gminy;
 6. formułowanie propozycji dotyczących krótko- i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym do ujęcia w gminnych planach i programach dotyczących seniorów;
 7. określanie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 8. współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów;
 9. upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym;
 10. upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej