Aktualności

Remont drogi gminnej nr 187068G na odcinku od DK20 do Łubiany

Zakończono prace przy remoncie drogi gminnej nr 187068G na odcinku od DK20 do Łubiany.

Droga została wybudowana w 2013 roku i od tego czasu była codziennie mocno eksploatowana, szczególnie przy remoncie DK20. Bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 20 jest powodem dużego natężenia ruchu, przez co droga wymagała remontu polegającego na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej.

Zakres inwestycji obejmował:

  1. wykonanie nakładki asfaltowej na całym odcinku drogi;
  2. ułożenie siatki przeciwspękaniowej;
  3. przełożenie krawężników oraz nawierzchni na zjazdach;
  4. wykonanie poboczy z kruszywa.

Remont drogi w zakresie wykonania nowej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni wpłynie dodatnio na poprawę przyczepności pojazdów poruszających się tą drogą. W efekcie zmniejszy się droga hamowania, a poprawie ulegnie stabilizacja toru jazdy przy wykonywaniu manewrów podczas wyprzedzania i na łukach. Tym samym niechronieni użytkownicy drogi będą bezpieczniejsi. Ponadto droga posiada separację ścieżki pieszo-rowerowej i jezdni samochodowej w postaci pasa zieleni.

Przebudowa drogi ułatwiła i usprawniła przejazd zwiększając przepustowość drogi oraz bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników. Realizacja projektu zapewniła lepsze powiązanie dróg lokalnych ze sobą wzajemnie oraz z drogami wojewódzkimi i krajowymi, poprawę parametrów użytkowych i stanu technicznego dróg oraz podniesienie standardu ich wyposażenia i oznakowania.

Dzięki przebudowie drogi wraz z zastosowaniem rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, nastąpiło wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego gminy, uległa poprawie spójność terytorialna na obszarze województwa oraz poprawiła się jakość życia mieszkańców gminy Kościerzyna.

Wykonawcą zadania była firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane HENRYK CZARNOWSKI z Kalisza.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 931 138,49 zł brutto, w tym dofinansowanie z RFRD w wysokości 465 569,00 zł brutto.

Aktualności

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt kolonii wynosi 1800zł., z tego dofinansowanie FSUSR wynosi 1200 zł. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 600 zł. do dopłaty przez rodzica.

Więcej

Telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kościerzynie informuje, iż w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje „Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej” o numerze abonenckim 800 120 226. Telefon Zaufania funkcjonuje w dni robocze w godzinach 09.30 – 15.30.

Więcej

Dziewczyny z Ceramika zapraszają na swój mecz

Po niedzielnej wygranej w Malborku z Pomezanią 4:5, nasze dziewczyny zostały samodzielnymi liderkami tabeli. Prowadzą w swojej grupie ligowej Młodzików D2 Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W najbliższy piątek o godzinie 17.00 na stadionie w Łubianie rozegrają swój ostatni mecz ligowy w rundzie wiosennej. Nasze dziewczyny podejmą chłopaków z Brdy Rytel.

Więcej