Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Kościerzyna w roku 2021

Wójt Gminy Kościerzyna rozstrzygnął otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Kościerzyna w roku 2021 przez organizacje pozarządowe.

Informacja o przyznanych dotacjach zawarta jest w załączniku:

Aktualności