Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Kościerzyna w roku 2024

Wójt Gminy Kościerzyna rozstrzygnął otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Kościerzyna w roku 2024 przez organizacje pozarządowe.

Informacja o przyznanych dotacjach zawarta jest w załączniku:

Ze względu na dużą ilość złożonych wniosków oraz kwoty znacznie przekraczające środki zagwarantowane w konkursie konieczne było wybranie projektów najpełniej realizujących wskazane zadania priorytetowe, w tym spełniających kryteria merytoryczne takie jak zgodność zadania z zadaniami gminy oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej, korzyści płynące dla mieszkańców gminy i uczestników projektu, dokonania organizacji w realizacji podobnych przedsięwzięć czy perspektywy kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego dalszego finansowania. Ograniczenia finansowe spowodowały również, że w wielu przypadkach konieczne było obniżenie przyznanego dofinansowania.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej