Aktualności

Ruszyła rekrutacja do zespołu Zielonych Innowacji w Gminie Kościerzyna

W imieniu Fundacji Inicjowania Rozwoju UP Foundation zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Gminy Kościerzyna na warsztaty projektowania Zielonych Innowacji i wspólne działania na rzecz ochrony klimatu w najbliższym otoczeniu.

Zaplanowany jest cykl 4 warsztatów projektowania ekologicznych innowacji przy zastosowaniu metody design thinking. Efektem spotkań będzie stworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, które będą odpowiedzią na realne potrzeby gminy.

Głównym obszarem, którym zajmiemy się w Gminie Kościerzyna  jest samowola budowlana na terenach atrakcyjnych turystycznie.

Na zakończenie odbędzie się wydarzenie Lokalne Forum Współpracy, podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki prac zespołu roboczego.

Cykl 4 warsztatów design thinking rozpocznie się w 29 marca 2023, a zakończy w maju 2023. Do zespołu roboczego mogą dołączyć przedstawicielki i przedstawiciele wszystkich sektorów: samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych, a także mieszkanki i mieszkańcy oraz media. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są mailowo na adres kontakt@upfoundation.pl.

Celem projektu “Dialog i współpraca motorem wdrażania zielonych innowacji w regionie” (Zielone Innowacje) jest zbudowanie kultury współpracy i dialogu społecznego w obszarze środowiska i ekologii między lokalnymi społecznościami oraz samorządami z 6 gmin Pomorza. W ramach tego projektu powstanie 6 interdyscyplinarnych zespołów, w 6 gminach Pomorza. Dodatkowo 20 liderek i liderów społecznych z tych zespołów weźmie udział w programie mentoringowym, rozwijającym ich kompetencje liderskie, organizacyjne, komunikacyjne i zarządcze. Na zakończenie projektu, pod koniec 2023 roku, na bazie zdobytych doświadczeń powstanie publikacja – innowacyjny manual, w którym opracowany zostanie model współpracy do budowania relacji w społecznościach lokalnych i rozwiązywania wyzwań ekologiczno-społecznych.

W 2022 roku zakończyły się procesy projektowania Zielonych Innowacji w Żukowie, Gdańsku, Lęborku i Pruszczu Gdańskim. Z efektami działań zespołów można zapoznać się na www.facebook.com/ZieloneInnowacje. Więcej informacji na Facebooku projektu i stronie internetowej www.forumrozwoju.org.pl/zielone-innowacje

Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej