Aktualności

Ścieżka rowerowa do Skorzewa ma powstać do końca roku

Ostatniego dnia sierpnia podpisane zostały umowy na budowę ścieżki rowerowej z Kościerzyny do Skorzewa. Jak dotąd droga do realizacji tej inwestycji usłana była licznymi przeszkodami. Za nami kilka przetargów, protesty mieszkańców, podrobione podpisy projektantów i w końcu konieczność zorganizowania dodatkowych środków finansowych na rozstrzygnięcie przetargu oraz liczne uwagi od organu wydającego pozwolenie ZRID.

Teraz wszystko wskazuje na to, że Linia Transportu Rowerowego z Kościerzyny do Skorzewa (bo tak zgodnie z dofinansowaniem udzielonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nazywamy ścieżki pieszo – rowerowe) powinna powstać do 20 grudnia 2023 r.

Aby zdążyć zakończyć inwestycję w tym dość wymagającym terminie, gmina Kościerzyna podzieliła LTR Skorzewo o długości 3,57 km na dwie części: 2,14 km (Skorzewo) oraz 1,43 km (Kościerzyna Wybudowanie). Szerokość ścieżki będzie oscylowała między 2,55 m do 3,2 m.

Kwoty, które wynikły z przetargu są następujące: 3,05 mln zł – Skorzewo oraz 3,19 mln zł – Kościerzyna Wybudowanie.

Przepraszamy za nadchodzące utrudnienia wynikające z budowy i jednocześnie prosimy o współpracę mieszkańców, szczególnie tych, których nieruchomości przechodzą z mocy prawa na rzecz Inwestora.

Inwestycja jest elementem projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Mobilność Działanie 9.1. Transport miejski Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej