Aktualności

Sekretarz gminy Katarzyna Knopik wyróżniona przez seniorów

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Katarzyna Knopik została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Związku. Wyróżnienie jest wyrazem uznania za współpracę, wspieranie seniorów w gminie Kościerzyna oraz zaangażowanie w prace Zespołu ds. Seniorów i Rady Seniorów Gminy Kościerzyna.

Złota Odznaka Honorowa to najwyższe honorowe wyróżnienie przyznawane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wyróżnienie wręczali: Zbigniew Stencel – przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERI w Kościerzynie,  Elżbieta Brzezińska – przewodnicząca koła Polskiego Związku, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wielkim Klinczu oraz Zdzisław Brzeziński. Warto zaznaczyć, że Katarzyna Knopik jest najmłodszym samorządowcem uhonorowanym tym odznaczeniem.

Jak podkreśla Elżbieta Brzezińska: W okresie całego 30-lecia władze Gminy Kościerzyna systematycznie wspierały inicjatywy zrzeszania się środowiska seniorów oraz ich aktywność. Pierwszy wójt Waldemar Tkaczyk wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Nadolnym przygotowali bazę lokalową na spotkania członków Kół Polskiego Związku Emerytów i wspierali ich działalność dofinansowaniem. Właśnie wtedy seniorzy przestali być traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Następna ekipa z wójtem Grzegorzem Piechowskim i jego zastępcą Grzegorzem Świtałą zapewniła dalszy rozwój ruchu senioralnego. Szeroko otworzyli drzwi Urzędu Gminy dla wszystkich mieszkańców. Powołana Rada Seniorów przy zaangażowaniu sekretarz Katarzyny Knopik stworzyła jeszcze większe możliwości aktywizacji osób starszych. Władze pomogły poszerzyć działalność o kontakty i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami na terenie Polski.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do dzierżawy

Więcej

W Gminie Kościerzyna odbyły się Dni Seniora

Prawie 1000 seniorów wzięło udział w uroczystościach, które odbyły się w Gminie Kościerzyna. W tym roku w nowej formule, przy współpracy gminnych szkół podstawowych, zorganizowano 9 spotkań, na które zaproszono osoby 60+ ze wszystkich miejscowości naszej gminy.

Więcej

Trwają przygotowania do budowy mieszkań w Małym Klinczu

3 października 2022 roku w Kolbudach kolejny raz spotkali się przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz 19 pomorskich samorządów wchodzących w skład Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. W posiedzeniu uczestniczył również Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski.

Więcej