Aktualności

Sekretarz gminy Katarzyna Knopik wyróżniona przez seniorów

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Katarzyna Knopik została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Związku. Wyróżnienie jest wyrazem uznania za współpracę, wspieranie seniorów w gminie Kościerzyna oraz zaangażowanie w prace Zespołu ds. Seniorów i Rady Seniorów Gminy Kościerzyna.

Złota Odznaka Honorowa to najwyższe honorowe wyróżnienie przyznawane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wyróżnienie wręczali: Zbigniew Stencel – przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERI w Kościerzynie,  Elżbieta Brzezińska – przewodnicząca koła Polskiego Związku, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wielkim Klinczu oraz Zdzisław Brzeziński. Warto zaznaczyć, że Katarzyna Knopik jest najmłodszym samorządowcem uhonorowanym tym odznaczeniem.

Jak podkreśla Elżbieta Brzezińska: W okresie całego 30-lecia władze Gminy Kościerzyna systematycznie wspierały inicjatywy zrzeszania się środowiska seniorów oraz ich aktywność. Pierwszy wójt Waldemar Tkaczyk wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Nadolnym przygotowali bazę lokalową na spotkania członków Kół Polskiego Związku Emerytów i wspierali ich działalność dofinansowaniem. Właśnie wtedy seniorzy przestali być traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Następna ekipa z wójtem Grzegorzem Piechowskim i jego zastępcą Grzegorzem Świtałą zapewniła dalszy rozwój ruchu senioralnego. Szeroko otworzyli drzwi Urzędu Gminy dla wszystkich mieszkańców. Powołana Rada Seniorów przy zaangażowaniu sekretarz Katarzyny Knopik stworzyła jeszcze większe możliwości aktywizacji osób starszych. Władze pomogły poszerzyć działalność o kontakty i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami na terenie Polski.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej