Aktualności

Sekretarz gminy Katarzyna Knopik wyróżniona przez seniorów

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Katarzyna Knopik została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Związku. Wyróżnienie jest wyrazem uznania za współpracę, wspieranie seniorów w gminie Kościerzyna oraz zaangażowanie w prace Zespołu ds. Seniorów i Rady Seniorów Gminy Kościerzyna.

Złota Odznaka Honorowa to najwyższe honorowe wyróżnienie przyznawane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wyróżnienie wręczali: Zbigniew Stencel – przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERI w Kościerzynie,  Elżbieta Brzezińska – przewodnicząca koła Polskiego Związku, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wielkim Klinczu oraz Zdzisław Brzeziński. Warto zaznaczyć, że Katarzyna Knopik jest najmłodszym samorządowcem uhonorowanym tym odznaczeniem.

Jak podkreśla Elżbieta Brzezińska: W okresie całego 30-lecia władze Gminy Kościerzyna systematycznie wspierały inicjatywy zrzeszania się środowiska seniorów oraz ich aktywność. Pierwszy wójt Waldemar Tkaczyk wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Nadolnym przygotowali bazę lokalową na spotkania członków Kół Polskiego Związku Emerytów i wspierali ich działalność dofinansowaniem. Właśnie wtedy seniorzy przestali być traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Następna ekipa z wójtem Grzegorzem Piechowskim i jego zastępcą Grzegorzem Świtałą zapewniła dalszy rozwój ruchu senioralnego. Szeroko otworzyli drzwi Urzędu Gminy dla wszystkich mieszkańców. Powołana Rada Seniorów przy zaangażowaniu sekretarz Katarzyny Knopik stworzyła jeszcze większe możliwości aktywizacji osób starszych. Władze pomogły poszerzyć działalność o kontakty i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami na terenie Polski.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej