Aktualności

Sekretarz gminy Katarzyna Knopik wyróżniona przez seniorów

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Katarzyna Knopik została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Związku. Wyróżnienie jest wyrazem uznania za współpracę, wspieranie seniorów w gminie Kościerzyna oraz zaangażowanie w prace Zespołu ds. Seniorów i Rady Seniorów Gminy Kościerzyna.

Złota Odznaka Honorowa to najwyższe honorowe wyróżnienie przyznawane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wyróżnienie wręczali: Zbigniew Stencel – przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERI w Kościerzynie,  Elżbieta Brzezińska – przewodnicząca koła Polskiego Związku, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wielkim Klinczu oraz Zdzisław Brzeziński. Warto zaznaczyć, że Katarzyna Knopik jest najmłodszym samorządowcem uhonorowanym tym odznaczeniem.

Jak podkreśla Elżbieta Brzezińska: W okresie całego 30-lecia władze Gminy Kościerzyna systematycznie wspierały inicjatywy zrzeszania się środowiska seniorów oraz ich aktywność. Pierwszy wójt Waldemar Tkaczyk wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Nadolnym przygotowali bazę lokalową na spotkania członków Kół Polskiego Związku Emerytów i wspierali ich działalność dofinansowaniem. Właśnie wtedy seniorzy przestali być traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Następna ekipa z wójtem Grzegorzem Piechowskim i jego zastępcą Grzegorzem Świtałą zapewniła dalszy rozwój ruchu senioralnego. Szeroko otworzyli drzwi Urzędu Gminy dla wszystkich mieszkańców. Powołana Rada Seniorów przy zaangażowaniu sekretarz Katarzyny Knopik stworzyła jeszcze większe możliwości aktywizacji osób starszych. Władze pomogły poszerzyć działalność o kontakty i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami na terenie Polski.

Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej