Aktualności

Seniorzy spotkali się w Łubianie

W piątek 4 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów Gminy Kościerzyna. Tym razem Radni-Seniorzy spotkali się w Łubianie.

Pierwszym punktem programu było zapoznanie się z działalnością największego pracodawcy w naszej gminie, czyli Zakładami Porcelany Stołowej LUBIANA SA. Następnie zebrani udali się do centrum kultury Dworzec Łubiana, gdzie obradowano nad kolejnymi sprawami.

Wójt Grzegorz Piechowski poinformował o uruchomieniu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych. Przybliżył zasady sprzedaży oraz omówił wzór wniosku. Przewodnicząca Rady Seniorów Elżbieta Brzezińska zwróciła uwagę na wspieranie starszych osób samotnych, gdyż często to im jest najtrudniej odnaleźć się w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości. Dyrektor Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki Grzegorz Daszkowski zaproponował zorganizowanie seansu filmowego dla seniorów.

Ustalono, że następne spotkanie Rady Seniorów odbędzie się w grudniu w urzędzie gminy Kościerzyna.

Aktualności

Jubileusz 50 lat małżeństwa

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Przyznaje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 7 grudnia w imieniu Prezydenta RP Wójt Grzegorz Piechowski wręczył medale parom zamieszkującym Gminę Kościerzyna.

Więcej

Mikołajki w szkole w Niedamowie

6 grudnia cała społeczność szkoły w Niedamowie przyszła ubrana na czerwono. W radosnych nastrojach i z uśmiechem na twarzy uczniowie i nauczyciele przywitali dobrego ducha szkoły – Panią Sołtys Niedamowa. Każde grzeczne dziecko otrzymało słodki upominek od Pani Danuty Szczepańskiej. 

Więcej