Aktualności

Smaki i dźwięki Kaszub

Stowarzyszenie Kaszubski Azymut niedługo kończy 2 lata. Pod koniec lata podjęło starania o środki na rozwój młodej organizacji w ramach Funduszu Akumulator Społeczny, ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dzięki projektowi „Smaki i dźwięki Kaszub” uzyskało dofinansowanie, dzięki któremu wzbogaciło się między innymi o sprzęt nagłośnieniowy i konieczne materiały do działań z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w Gminie Kościerzyna, a szczególnie w obszarze swojej działalności czyli obwodzie Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu. Jesienne warsztaty teatralne zrealizowane w ramach projektu przyniosły pomysł realizacji filmu.

Na jego nagranie i montaż pozyskaliśmy środki z budżetu Gminy Kościerzyna w projekcie „Gwiazdka Kaszubska”. Do tej realizacji zaprosiliśmy również dorosłych mieszkańców Gminy i członków stowarzyszenia. Projekt zakończył się spotkaniem wszystkich uczestników projektu, premierą filmu i wyłonieniem najlepszych aktorów. Film „Gwiôzdka 2021”- efekt projektu dostępny jest na fb stowarzyszenia https://youtu.be/ZFAIiCfpGpo, bądź wpisując na You Tube „Gwiôzdka 2021”.

Nadesłane: Stowarzyszenie Kaszubski Azymut

Aktualności

Zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej