Aktualności

mieszkańcy Czarliny na wycieczce

Sołectwo Czarlina – wycieczka krajoznawcza po Mierzei Wiślanej

W dniu 18 września 2022 roku z inicjatywy Sołtysa i mieszkańców Sołectwa Czarlina zorganizowano jednodniową wycieczkę autokarową po Mierzei Wiślanej, w której uczestniczyły 52 osoby.

Zgodnie z planem wycieczki mającej na celu poznanie historii, uroków przyrody i wspólną integrację były Muzeum Stutthof, przekop na Mierzei Wiślanej oraz wieś letniskowa Jantar.

W godzinach porannych po przybyciu do Sztutowa rozpoczęło się zwiedzanie Muzeum Stutthof z przewodnikami, ze względu na dużą ilość uczestników podzielono na dwie grupy. W trakcie zwiedzania w skupieniu i zadumie zapoznano się z historią najdłużej działającego obozu w granicach Polski tj. jego powstania, rozbudowy, panujących w nim warunków i życia obozowego więzionych osób, które doprowadziły do śmierci ok. 65.000 obywateli z 28 państw, w tym najliczniejsza grupa obywateli Polski. Wiadomości przekazane przez przewodników muzeum stanowiły interesującą lekcję historii. Przesłanie płynące z tego miejsca uzmysławia jakimi potwornościami jest wojna i los ludzi w okupowanym kraju.

Po kilkugodzinnym zwiedzaniu udaliśmy się na przekop Mierzei Wiślanej, Port Nowy Świat, który został uroczyście otwarty dnia poprzedniego. Miejsce bardzo licznie oblegane przez zwiedzających. Budowla widziana z góry sprawia ogromne wrażenie wielkości oraz zastosowanych innowacji technicznych z przyległą infrastrukturą (długość ponad 1 km, dwa mosty ruchome, śluzy kanałowe).  Na zwiedzanie przeznaczono ponad godzinę mając na celu zapoznanie się z obiektem i spacer wzdłuż kanału od Zalewu Wiślanego do Zatoki Gdańskiej.

W trakcie przejazdu w kierunku Jantaru  fascynację wzbudzały przepiękne widoki na Zalew z przybrzeżnym światem roślinnym, wydmami porośniętymi  drzewami  i roślinnością nadmorską. Po dotarciu do ostatniego punktu  wycieczki  –  turystycznego kurortu  Jantar znajdującej się nad Zatoką Gdańską, ponad trzygodzinny pobyt  przeznaczono na regenerację sił  oraz długie spacery brzegiem  morza w poszukiwaniu skarbów Morza Bałtyckiego – bursztynu. Jantar swą nazwą związany jest z bursztynem, a na plaży co roku odbywają się Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu, które przyciągają duże rzesze turystów.

W trakcie prawie dziesięciogodzinnego pobytu na Mierzei Wiślanej, przy dopisującej tego dnia pogodzie, wyjazd mieszkańców Czarliny stanowił  doskonałą  formę aktywnego  spędzenia czasu w otaczającej przyrodzie, poznania nowych miejsc i ich historii. Celem wycieczki była wspólna integracja uczestników, który został spełniony w stu procentach. Wycieczka była czasem wspólnych rozmów, wspomnień, nawiązania nowych znajomości oraz wytchnienia od codziennych spraw.

Sołtys Czarliny Józef Landowski

Aktualności

Ważny komunikat dotyczący zmian od 1 stycznia 2024 roku w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia wspierającego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w imieniu Wójta Gminy Kościerzyna działając na podstawie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Więcej