Aktualności

mieszkańcy Czarliny na wycieczce

Sołectwo Czarlina – wycieczka krajoznawcza po Mierzei Wiślanej

W dniu 18 września 2022 roku z inicjatywy Sołtysa i mieszkańców Sołectwa Czarlina zorganizowano jednodniową wycieczkę autokarową po Mierzei Wiślanej, w której uczestniczyły 52 osoby.

Zgodnie z planem wycieczki mającej na celu poznanie historii, uroków przyrody i wspólną integrację były Muzeum Stutthof, przekop na Mierzei Wiślanej oraz wieś letniskowa Jantar.

W godzinach porannych po przybyciu do Sztutowa rozpoczęło się zwiedzanie Muzeum Stutthof z przewodnikami, ze względu na dużą ilość uczestników podzielono na dwie grupy. W trakcie zwiedzania w skupieniu i zadumie zapoznano się z historią najdłużej działającego obozu w granicach Polski tj. jego powstania, rozbudowy, panujących w nim warunków i życia obozowego więzionych osób, które doprowadziły do śmierci ok. 65.000 obywateli z 28 państw, w tym najliczniejsza grupa obywateli Polski. Wiadomości przekazane przez przewodników muzeum stanowiły interesującą lekcję historii. Przesłanie płynące z tego miejsca uzmysławia jakimi potwornościami jest wojna i los ludzi w okupowanym kraju.

Po kilkugodzinnym zwiedzaniu udaliśmy się na przekop Mierzei Wiślanej, Port Nowy Świat, który został uroczyście otwarty dnia poprzedniego. Miejsce bardzo licznie oblegane przez zwiedzających. Budowla widziana z góry sprawia ogromne wrażenie wielkości oraz zastosowanych innowacji technicznych z przyległą infrastrukturą (długość ponad 1 km, dwa mosty ruchome, śluzy kanałowe).  Na zwiedzanie przeznaczono ponad godzinę mając na celu zapoznanie się z obiektem i spacer wzdłuż kanału od Zalewu Wiślanego do Zatoki Gdańskiej.

W trakcie przejazdu w kierunku Jantaru  fascynację wzbudzały przepiękne widoki na Zalew z przybrzeżnym światem roślinnym, wydmami porośniętymi  drzewami  i roślinnością nadmorską. Po dotarciu do ostatniego punktu  wycieczki  –  turystycznego kurortu  Jantar znajdującej się nad Zatoką Gdańską, ponad trzygodzinny pobyt  przeznaczono na regenerację sił  oraz długie spacery brzegiem  morza w poszukiwaniu skarbów Morza Bałtyckiego – bursztynu. Jantar swą nazwą związany jest z bursztynem, a na plaży co roku odbywają się Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu, które przyciągają duże rzesze turystów.

W trakcie prawie dziesięciogodzinnego pobytu na Mierzei Wiślanej, przy dopisującej tego dnia pogodzie, wyjazd mieszkańców Czarliny stanowił  doskonałą  formę aktywnego  spędzenia czasu w otaczającej przyrodzie, poznania nowych miejsc i ich historii. Celem wycieczki była wspólna integracja uczestników, który został spełniony w stu procentach. Wycieczka była czasem wspólnych rozmów, wspomnień, nawiązania nowych znajomości oraz wytchnienia od codziennych spraw.

Sołtys Czarliny Józef Landowski

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej