Aktualności

Sołtysi i Radni Gminy Kościerzyna na wyjeździe studyjnym w Gminie Radków

W dniach 20-22 września 2024 r. 25-osobowa grupa Sołtysów i Radnych Gminy Kościerzyna z Wójtem Grzegorzem Piechowskim, po pięciu latach od pierwszego  takiego spotkania udała się do partnerskiej gminy Radków.

W dniu 20.09.2023 r. godzinach  popołudniowych po przybyciu do Wambierzyc przywitał  grupę  Przewodniczący Rady Miejskiej Aleksander  Mielniczuk, który tego dnia podjął opieki nad kościerską grupą. W trakcie spaceru  po Wambierzycach zapoznano się z inwestycjami w tej miejscowości. Była też okazja do zwiedzenia atrakcji turystycznych:  Sanktuarium  Maryjnego, ruchomej szopki oraz kalwarii z kilkudziesięcioma kaplicami. W godzinach wieczornych dla grupy włączono iluminację Sanktuarium sprawiającą niesamowite wrażenie. 

W dniu następnym opiekunem grupy był burmistrz Radkowa Jan  Bednarczyk, który podczas przejazdu przedstawił zrealizowane inwestycje oraz te będące obecni w realizacji. Z wieży widokowej  Suszynka w Suszynie  można było podziwiać niesamowite krajobrazy rozciągające się na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów, a zarazem z góry, wskazać  położenie sołectw i ich inwestycje.  Po drodze zwiedzanie  Suszyńskiego Centrum Kultury i Tradycji ze znajdującym się obok Muzeum  Kamieni z bogatą kolekcją. W Ścinawce Średniej  w Szkole Podstawowej zaprezentowano  inwestycje w place zabaw oraz boiska sportowe zrealizowane w ostatnim czasie.  Następnym etapem było odwiedzenie kompleksu sportowo-wypoczynkowego Zalew Radkowski z nowoczesnym wyposażeniem kąpieliska. Zakończeniem  było zdobycie góry Guzowatej z platformy, której można było podziwiać krajobraz Parku Narodowego Gór Stołowych, który stanowi 45% powierzchni Gminy Radków. Zakończeniem  drugiego dnia pobytu było spotkanie z Sołtysami i Radnymi Gminy Radków. Podczas rozmów  wymieniano się doświadczeniami  oraz zawiązały się nowe znajomości.

W dniu 22.09.2023 r. po śniadaniu Burmistrz Jan Bednarczyk pożegnał  grupę i w drodze powrotnej była okazja do prawie 3-godzinnego zwiedzania Wrocławia.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej