Aktualności

Sołtysi mogą ubiegać się o dodatek pieniężny

1 lipca 2023 roku zaczęła obowiązywać ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Mowa o kwocie w wysokości 300 złotych miesięcznie dla sołtysów, którzy pełnili tę funkcję przez minimum 8 lat.

Szanowni Państwo Sołtyski i Sołtysi,

w dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Wypłacane świadczenie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
  2. Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kościerzyna na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych Urzędu Gminy Kościerzyna będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa, osobom zainteresowanym. W załączeniu formularz wniosku do KRUS oraz wniosku do UG.

W przypadku, gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum UG, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej KRUS: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

Placówka Terenowa KRUS Kościerzyna

83-400 Kościerzyna
ul. Mała Młyńska 10
tel. (58) 686 24 32; 686 71 73;
fax (58) 686 31 83
koscierzyna(at)krus.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Stanowiska ds. obsługi interesantów:
poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – piątek 7:00 – 14:30

Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnerów

Wójt Gminy Kościerzyna wraz z Burmistrzem Miasta Kościerzyna ogłaszają otwarty nabór partnerów do udziału w pracach nad tworzeniem i opiniowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny (ZIT MOF).

Więcej

Aktywny rodzic

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2024 roku ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic” została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2024, poz. 858). W związku  z tym od 1 października 2024 roku rusza program, który ma na celu wspieranie rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci.

Więcej