Aktualności

Spotkanie autorskie w Bibliotece w Wielkim Klinczu

W bibliotece w Wielkim Klinczu 7 października 2020 r. w ramach organizowanych cyklicznych spotkań z ciekawymi ludźmi kultury odbyło się spotkanie autorskie z panem dr Grzegorzem Schramke, pisarzem kaszubskim, publicystą.

Głównym celem bezpośredniego kontaktu z autorem książek w języku kaszubskim jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, a także promocja regionalnej literatury. Grzegorz  Schramke pochodzi z Brus. Ukończył filologię polską oraz  Filologiczne Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim.

Jest autorem, bądź współautorem m.in. książek „Legendy rybackie”, „W wieczornej mgle”, „W świetle dnia” i „Słowniczka polsko-kaszubskiego”. Jest autorem antologii poezji kaszubskiej „Skrë usôdzkowi moce” oraz wraz z Romanem Drzeżdżonem antologii „Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi poezji”. We wrześniu 2012 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel języka kaszubskiego w Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu. Przedmiotu tego uczy do dziś, podobnie jak historii i kultury Kaszubów. Prowadzi ćwiczenia m.in. z historii literatury kaszubskiej na etnofilologii kaszubskiej oraz Podyplomowych Studiach „Nauczanie języka kaszubskiego” na Uniwersytecie Gdańskim.   

Ze względu na istniejącą pandemię spotkanie odbyło się z pełnym zachowaniem reżimu sanitarnego  w zawężonym gronie z podziałem na grupy. Udział wzięli uczniowie klas II szkoły podstawowej z wychowawcami oraz dyrektor szkoły pan Wojciech Drzewiński.

Nasz gość mówił o literaturze kaszubskiej,  własnej twórczości, jak również prezentował swoje utwory literackie i wspominał tych, którzy przybliżyli mu kaszubszczyznę i byli dla niego wzorem. Dowiedzieli się,  jak powstawały książki  i skąd czerpał inspiracje. Ponadto nasi uczniowie byli aktywni i chętnie zadawali pytania.

Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli panu Grzegorzowi przygotowaną przez siebie laurkę i upominek. A także miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników tego spotkania było ufundowanie przez Zakład Sportu, Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna upominki z motywem kaszubskim.  Spotkanie było bardzo udane i odbyło się w ciepłej i miłej atmosferze.

Renata Abramowska i Jolanta Jereczek

Na zdjęciach: uczestnicy spotkania autorskiego w bibliotece w Wielkim Klinczu

Aktualności

Zarząd gminnego ZOSP spotkał się na zebraniu sprawozdawczym

18 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie. Było ono okazją do dokonania analizy rocznych działań strażackich stowarzyszeń, zebrania informacji oraz sporządzenia planu dalszej działalności.

Więcej

Własna firma w Sercu Kaszub

Masz pomysł na własną firmę? Spełniasz podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie, tzn. jesteś osobą fizyczną, która zamieszkuje na terenie jednej z gmin wiejskich Powiatu Kościerskiego i masz ukończone 30 lat, a do tego znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Złóż dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, w ramach rozpoczętej w dniu 17.01.2022 r. procedury IV naboru rekrutacyjnego.

Więcej

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+, co oznacza że od dnia 1 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń: świadczenia wychowawczego 500+ (500+), rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

Więcej

Jest umowa na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu

Po przeprowadzonej procedurze zmówienia publicznego wyłoniona została firma drogowa z powiatu kościerskiego, spełniająca kryteria oraz proponująca najniższą cenę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rzemieślniczej w Wielki Klinczu. Projekt zakłada budowę 1,65 km asfaltowej jezdni o szerokości 5 metrów oraz poboczy.

Więcej