Aktualności

Spotkanie autorskie w Bibliotece w Wielkim Klinczu

W bibliotece w Wielkim Klinczu 7 października 2020 r. w ramach organizowanych cyklicznych spotkań z ciekawymi ludźmi kultury odbyło się spotkanie autorskie z panem dr Grzegorzem Schramke, pisarzem kaszubskim, publicystą.

Głównym celem bezpośredniego kontaktu z autorem książek w języku kaszubskim jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, a także promocja regionalnej literatury. Grzegorz  Schramke pochodzi z Brus. Ukończył filologię polską oraz  Filologiczne Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim.

Jest autorem, bądź współautorem m.in. książek „Legendy rybackie”, „W wieczornej mgle”, „W świetle dnia” i „Słowniczka polsko-kaszubskiego”. Jest autorem antologii poezji kaszubskiej „Skrë usôdzkowi moce” oraz wraz z Romanem Drzeżdżonem antologii „Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi poezji”. We wrześniu 2012 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel języka kaszubskiego w Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu. Przedmiotu tego uczy do dziś, podobnie jak historii i kultury Kaszubów. Prowadzi ćwiczenia m.in. z historii literatury kaszubskiej na etnofilologii kaszubskiej oraz Podyplomowych Studiach „Nauczanie języka kaszubskiego” na Uniwersytecie Gdańskim.   

Ze względu na istniejącą pandemię spotkanie odbyło się z pełnym zachowaniem reżimu sanitarnego  w zawężonym gronie z podziałem na grupy. Udział wzięli uczniowie klas II szkoły podstawowej z wychowawcami oraz dyrektor szkoły pan Wojciech Drzewiński.

Nasz gość mówił o literaturze kaszubskiej,  własnej twórczości, jak również prezentował swoje utwory literackie i wspominał tych, którzy przybliżyli mu kaszubszczyznę i byli dla niego wzorem. Dowiedzieli się,  jak powstawały książki  i skąd czerpał inspiracje. Ponadto nasi uczniowie byli aktywni i chętnie zadawali pytania.

Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli panu Grzegorzowi przygotowaną przez siebie laurkę i upominek. A także miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników tego spotkania było ufundowanie przez Zakład Sportu, Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna upominki z motywem kaszubskim.  Spotkanie było bardzo udane i odbyło się w ciepłej i miłej atmosferze.

Renata Abramowska i Jolanta Jereczek

Na zdjęciach: uczestnicy spotkania autorskiego w bibliotece w Wielkim Klinczu

Aktualności

Zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej