Aktualności

Spotkanie autorskie w Bibliotece w Wielkim Klinczu

W bibliotece w Wielkim Klinczu 7 października 2020 r. w ramach organizowanych cyklicznych spotkań z ciekawymi ludźmi kultury odbyło się spotkanie autorskie z panem dr Grzegorzem Schramke, pisarzem kaszubskim, publicystą.

Głównym celem bezpośredniego kontaktu z autorem książek w języku kaszubskim jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, a także promocja regionalnej literatury. Grzegorz  Schramke pochodzi z Brus. Ukończył filologię polską oraz  Filologiczne Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim.

Jest autorem, bądź współautorem m.in. książek „Legendy rybackie”, „W wieczornej mgle”, „W świetle dnia” i „Słowniczka polsko-kaszubskiego”. Jest autorem antologii poezji kaszubskiej „Skrë usôdzkowi moce” oraz wraz z Romanem Drzeżdżonem antologii „Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi poezji”. We wrześniu 2012 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel języka kaszubskiego w Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu. Przedmiotu tego uczy do dziś, podobnie jak historii i kultury Kaszubów. Prowadzi ćwiczenia m.in. z historii literatury kaszubskiej na etnofilologii kaszubskiej oraz Podyplomowych Studiach „Nauczanie języka kaszubskiego” na Uniwersytecie Gdańskim.   

Ze względu na istniejącą pandemię spotkanie odbyło się z pełnym zachowaniem reżimu sanitarnego  w zawężonym gronie z podziałem na grupy. Udział wzięli uczniowie klas II szkoły podstawowej z wychowawcami oraz dyrektor szkoły pan Wojciech Drzewiński.

Nasz gość mówił o literaturze kaszubskiej,  własnej twórczości, jak również prezentował swoje utwory literackie i wspominał tych, którzy przybliżyli mu kaszubszczyznę i byli dla niego wzorem. Dowiedzieli się,  jak powstawały książki  i skąd czerpał inspiracje. Ponadto nasi uczniowie byli aktywni i chętnie zadawali pytania.

Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli panu Grzegorzowi przygotowaną przez siebie laurkę i upominek. A także miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników tego spotkania było ufundowanie przez Zakład Sportu, Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna upominki z motywem kaszubskim.  Spotkanie było bardzo udane i odbyło się w ciepłej i miłej atmosferze.

Renata Abramowska i Jolanta Jereczek

Na zdjęciach: uczestnicy spotkania autorskiego w bibliotece w Wielkim Klinczu

Aktualności

Casting! Masz szansę zagrać w filmie

Julia Kowalski (która wyreżyserowała w 2015 roku film prezentowany na festiwalu w Cannes „Znam kogoś, kto cię szuka”) realizuje kolejny film, do którego zdjęcia odbędą się w dniach 3-13 stycznia 2023 r. na Kaszubach (Kościerzyna, Wdzydze i Wielki Klincz). Twórcy filmu poszukują odtwórców ról drugoplanowych.

Więcej

Stypendia Edukacyjne Gminy Kościerzyna dla uczniów i studentów

30 listopada 2022 r. na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Edukacyjnych Gminy Kościerzyna. Stypendia otrzymały osoby, które mogą pochwalić się nie tylko wysoką średnią ocen i udziałem w olimpiadach i konkursach, ale również osiągnięciami w działalności społecznej.

Więcej

Brak wypłat dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż nie realizuje wypłat dodatku węglowego dla osób uprawnionych ze względu na brak środków finansowych przekazywanych z budżetu Państwa.

Więcej