Aktualności

Spotkanie z Europejską Konwencją Praw Człowieka

20 czerwca 2023 roku w Zespole Szkół w Skorzewie odbyły się warsztaty w związku z organizowaną przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy akcją edukacyjną Tydzień Konstytucyjny #MojaKonstytucja. Podczas wydarzenia prawnicy (adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, sędziowie, pracownicy naukowi, pracownicy organizacji pozarządowych) udają się do szkół, aby przeprowadzić lekcje na temat znaczenia Konstytucji.

W ramach warsztatów młodzież z klas VII i VIII zapoznała się z podstawowymi prawami człowieka ściśle określonymi w Konwencji Praw Człowieka:  prawem do życia, wolnych wyborów, swobodnego wyrażania swoich poglądów, wolności i bezpieczeństwa osobistego, zakazu tortur, obywatelstwa i prywatności. Uczniowie aktywnie brali udział w warsztatach, wypowiadali się i konstruowali wnioski z przepisów. Omówione zostały przykłady z życia wzięte na temat łamania praw człowieka, aby uczniowie w sposób przystępny przyswoili swoje podstawowe prawa. Dowiedzieli się również, gdzie znajduje się siedziba do której można zgłaszać swoje skargi naruszenia praw (Europejski Trybunał w Strasburgu).  Była to niezwykle ważna lekcja, ponieważ młodzież nie zawsze jest świadoma swoich praw, a także obowiązków względem innych. 

Serdeczne podziękowania dla radcy prawnego – Pana Tomasza Wolnego-Dunsta za wiedzę, którą nam przekazał.

Nadesłane: Szkoła w Skorzewie

Aktualności

Pomoc żywnościowa – nowe kryteria dochodowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Więcej

Każdy z nas może pomóc Monice z Wysina

Monika z Wysina tuż przed świętami Bożego Narodzenia usłyszała wyrok – białaczka. Aby wyzdrowieć, potrzebuje przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego. Stąd też w najbliższych dniach zorganizowanych zostanie kilka akcji, podczas których będzie można dołączyć do DKMS.

Więcej