Aktualności

Spotkanie informacyjne na temat przebudowy drogi Nowa Karczma – Kościerzyna

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
Zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zadania inwestycyjnego:
„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 221 NA ODCINKU
M. NOWA KARCZMA – KOŚCIERZYNA (DO WĘZŁA Z OBWODNICĄ KOŚCIERZYNY)”

Szanowni Państwo,

Województwo Pomorskie oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku planując rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma-Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny), zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym przedmiotowej inwestycji.

Celem spotkania jest:

  • przedstawienie i omówienie zastosowanych rozwiązań projektowych,
  • wysłuchanie Państwa opinii co do prezentowanych rozwiązań.

W trakcie, jak również po spotkaniu, będzie możliwość zgłaszania wniosków/zastrzeżeń do prezentowanych rozwiązań projektowych.

Zachęcamy wszystkich Państwa, dla których temat jest ważny, do zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami. Liczymy na udział w debacie.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji MS Teams
pod linkiem dostępnym na stronie: http://dw221-nowakarczma-koscierzyna.pl
środa 23 marca 2022 roku, godz. 16:00.

* Dla osób nie mogących uczestniczyć w spotkaniu online możliwy będzie udział osobisty pod wskazanym adresem: Sala posiedzeń przy Urzędzie Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9.

Po zapoznaniu się inwestycją istnieje możliwość złożenia uwag w formie pisemnej w terminie do dnia 30.03.2022:

  • pocztą na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich W Gdańsku ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk;
  • faksem na nr (58) 32 64 999;
  • pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres: sekretariat@zdwgdansk.pl z dopiskiem „Spotkania informacyjne – Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma-Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny).

Z rozwiązaniami projektowymi można się zapoznać na stronie internetowej:
http://dw221-nowakarczma-koscierzyna.pl

Aktualności

Płukanie sieci wodociągowej

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna zawiadamia, że w dniu 12.07.2024 r. od godz. 9.00 do godz. 13.00 w miejscowościach: Grzybowo, Sycowa Huta, Rotembark, Rybaki odbędzie się płukanie sieci wodociągowej.

Więcej