Aktualności

Spotkanie informacyjne na temat przebudowy drogi Nowa Karczma – Kościerzyna

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
Zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zadania inwestycyjnego:
„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 221 NA ODCINKU
M. NOWA KARCZMA – KOŚCIERZYNA (DO WĘZŁA Z OBWODNICĄ KOŚCIERZYNY)”

Szanowni Państwo,

Województwo Pomorskie oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku planując rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma-Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny), zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym przedmiotowej inwestycji.

Celem spotkania jest:

  • przedstawienie i omówienie zastosowanych rozwiązań projektowych,
  • wysłuchanie Państwa opinii co do prezentowanych rozwiązań.

W trakcie, jak również po spotkaniu, będzie możliwość zgłaszania wniosków/zastrzeżeń do prezentowanych rozwiązań projektowych.

Zachęcamy wszystkich Państwa, dla których temat jest ważny, do zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami. Liczymy na udział w debacie.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji MS Teams
pod linkiem dostępnym na stronie: http://dw221-nowakarczma-koscierzyna.pl
środa 23 marca 2022 roku, godz. 16:00.

* Dla osób nie mogących uczestniczyć w spotkaniu online możliwy będzie udział osobisty pod wskazanym adresem: Sala posiedzeń przy Urzędzie Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9.

Po zapoznaniu się inwestycją istnieje możliwość złożenia uwag w formie pisemnej w terminie do dnia 30.03.2022:

  • pocztą na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich W Gdańsku ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk;
  • faksem na nr (58) 32 64 999;
  • pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres: sekretariat@zdwgdansk.pl z dopiskiem „Spotkania informacyjne – Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma-Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny).

Z rozwiązaniami projektowymi można się zapoznać na stronie internetowej:
http://dw221-nowakarczma-koscierzyna.pl

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej