Aktualności

Spotkanie informacyjne na temat przebudowy drogi Nowa Karczma – Kościerzyna

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
Zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zadania inwestycyjnego:
„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 221 NA ODCINKU
M. NOWA KARCZMA – KOŚCIERZYNA (DO WĘZŁA Z OBWODNICĄ KOŚCIERZYNY)”

Szanowni Państwo,

Województwo Pomorskie oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku planując rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma-Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny), zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym przedmiotowej inwestycji.

Celem spotkania jest:

  • przedstawienie i omówienie zastosowanych rozwiązań projektowych,
  • wysłuchanie Państwa opinii co do prezentowanych rozwiązań.

W trakcie, jak również po spotkaniu, będzie możliwość zgłaszania wniosków/zastrzeżeń do prezentowanych rozwiązań projektowych.

Zachęcamy wszystkich Państwa, dla których temat jest ważny, do zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami. Liczymy na udział w debacie.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji MS Teams
pod linkiem dostępnym na stronie: http://dw221-nowakarczma-koscierzyna.pl
środa 23 marca 2022 roku, godz. 16:00.

* Dla osób nie mogących uczestniczyć w spotkaniu online możliwy będzie udział osobisty pod wskazanym adresem: Sala posiedzeń przy Urzędzie Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9.

Po zapoznaniu się inwestycją istnieje możliwość złożenia uwag w formie pisemnej w terminie do dnia 30.03.2022:

  • pocztą na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich W Gdańsku ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk;
  • faksem na nr (58) 32 64 999;
  • pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres: sekretariat@zdwgdansk.pl z dopiskiem „Spotkania informacyjne – Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma-Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny).

Z rozwiązaniami projektowymi można się zapoznać na stronie internetowej:
http://dw221-nowakarczma-koscierzyna.pl

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej