Aktualności

Spotkanie z sołtysami

Sołtysi gminy Kościerzyna zebrali się na spotkaniu, podczas którego wspólnie z wójtem oraz pracownikami Urzędu Gminy omówili aktualne tematy ważne dla mieszkańców sołectw, a także przedyskutowali istotne sprawy organizacyjne.

Zasady programów „Czyste powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”, kwestie utrzymania sali wiejskich, prace społeczno-użyteczne oraz żywność dla potrzebujących – to niektóre z kwestii, które zostały poruszone podczas wtorkowego zebrania.

Ponadto sołtysi zostali poinformowani o konieczności aktualizacji danych odnośnie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz inwentaryzacji źródeł ciepła. Szczegółowe informacje na ten temat wkrótce pojawią się na stronie internetowej gminy Kościerzyna.

Podczas spotkania omówione zostały również zbliżające się wydarzenia kulturalne, a także tegoroczny wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla sołtysów i radnych.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej