Aktualności

Spotkanie z sołtysami

Sołtysi gminy Kościerzyna zebrali się na spotkaniu, podczas którego wspólnie z wójtem oraz pracownikami Urzędu Gminy omówili aktualne tematy ważne dla mieszkańców sołectw, a także przedyskutowali istotne sprawy organizacyjne.

Zasady programów „Czyste powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”, kwestie utrzymania sali wiejskich, prace społeczno-użyteczne oraz żywność dla potrzebujących – to niektóre z kwestii, które zostały poruszone podczas wtorkowego zebrania.

Ponadto sołtysi zostali poinformowani o konieczności aktualizacji danych odnośnie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz inwentaryzacji źródeł ciepła. Szczegółowe informacje na ten temat wkrótce pojawią się na stronie internetowej gminy Kościerzyna.

Podczas spotkania omówione zostały również zbliżające się wydarzenia kulturalne, a także tegoroczny wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla sołtysów i radnych.

Aktualności

Nagrody dla sportowców

24 maja wręczone zostały wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe i podnoszenie kultury fizycznej w gminie Kościerzyna za rok 2022.

Więcej