Aktualności

Spotkanie z sołtysami

Sołtysi gminy Kościerzyna zebrali się na spotkaniu, podczas którego wspólnie z wójtem oraz pracownikami Urzędu Gminy omówili aktualne tematy ważne dla mieszkańców sołectw, a także przedyskutowali istotne sprawy organizacyjne.

Zasady programów „Czyste powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”, kwestie utrzymania sali wiejskich, prace społeczno-użyteczne oraz żywność dla potrzebujących – to niektóre z kwestii, które zostały poruszone podczas wtorkowego zebrania.

Ponadto sołtysi zostali poinformowani o konieczności aktualizacji danych odnośnie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz inwentaryzacji źródeł ciepła. Szczegółowe informacje na ten temat wkrótce pojawią się na stronie internetowej gminy Kościerzyna.

Podczas spotkania omówione zostały również zbliżające się wydarzenia kulturalne, a także tegoroczny wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla sołtysów i radnych.

Aktualności

Konkurs plastyczny w Wielkim Klinczu „Mój wymarzony prezent pod choinkę”

W związku ze zbliżającym się świętami Bożego Narodzenia na przełomie miesięcy listopad – grudzień Biblioteka w Wielkim Klinczu zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem: „Mój wymarzony prezent pod choinkę”. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Celem konkursu było wprowadzenie uczniów  w atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i aktywności twórczej.

Więcej

Korne. Tydzień Szczęścia w szkole

Od 27 listopada do 01 grudnia w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Konem odbył się TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE, w ramach zapewniania dobrostanu (well-being) dla całej społeczności szkolnej. J

Więcej