Aktualności

Sprzątania Świata w gminie Kościerzyna

Jubileuszową, 30. akcję pod hasłem SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI podsumowuje prezes Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Kościerzynie – Teresa Preis.

W bieżącym roku po raz 30. łączyliśmy się we wspólnym działaniu, by posprzątać tereny Gminy Kościerzyna z porzuconych w naturze śmieci. Akcja sprzątania rzuca światło na rosnący problem, jakim jest śmiecenie w naszym najbliższym otoczeniu, miejscach rekreacyjnych, wypoczynkowych, zbiornikach wodnych, lasach, parkingach leśnych, przydrożnych rowach itp. Pomimo regularnego sprzątania oraz licznych akcji edukacyjnych i społecznych, takich jak warsztaty papieru czerpanego, czy segregacji odpadów, problem śmiecenia nie znika. Tegoroczna akcja pod hasłem „Sprzątanie łączy ludzi” jak co roku miała też wymiar  społeczny przy współpracy Ligi Ochrony Przyrody z Gminą Kościerzyna – Panem Wójtem Grzegorzem Piechowskim, Panią Dyrektor Zakładu Oświaty Barbarą Jankowską, Panem Nadleśniczym Michałem Jaworskim z  Nadleśnictwa Kościerzyna, Panią Ewą Gołuńską, leśnikami, Dyrektorami szkół, przedszkoli, Zakładem Komunalnym Gminy Kościerzyna, Policją, a przede wszystkim z dyrektorami oraz opiekunami Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody i nauczycielami opiekunami grup sprzątających.

W 30. edycji Akcji Sprzątania Świata – Polska 2023 pod hasłem „Łączy nas sprzątanie” na terenie Gminy Kościerzyna udział wzięło razem 1172 uczniów i przedszkolaków, którzy zbierali śmieci w okolicach swoich wsi oraz lasach. Uprzątnęli brzegi jezior, rzek, tereny leśne, pobocza dróg z bardzo dużej ilości odpadów, głównie tzw. „śmieci weekendowych”, czyli: butelek, puszek, opakowań po jedzeniu, jednorazowych grilli oraz foli, ale i opon, części samochodowych, sprzętu gospodarstwa domowego itp.  W sumie zebrano kilkaset worków  napełnionych odpadami, zlikwidowano kilka dzikich wysypisk, zebrano odpady wielkogabarytowe.

W akcję sprzątania Świata – Polska 2023 włączyli się też seniorzy z Koła PZER i I z Wielkiego Klincza – z przewodnicząca Panią Elżbietą Brzezińską. 40 seniorów zaopatrzonych w worki i rękawiczki, które dostarczyła Teresa Preis, wyruszyło w teren i posprzątało z zalegających śmieci tereny leśne Sołectwa Juszki, Leśnictwa Debrzyno i wokół Jeziora Debrzyno. Zebrane odpady posegregowano na odpowiednie frakcje: zmieszane, plastik i metale, szkło, ponieważ przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami i poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafić do wykorzystania. Zebrane i posegregowane odpady zabraliśmy ze sobą do własnych pojemników na odpady.

Pragnę nadmienić, że 30 lat temu to Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody z Wielkiego Klincza w Gminie Kościerzyna jako pierwsze zainicjowało akcję Sprzątania Świata w gminie i powiecie kościerskim, która przetrwała do dzisiaj. Ważne jest, aby taka akcja przetrwała, bo jest to wspólna lekcja ekologii. Liga Ochrony Przyrody w bieżącym roku obchodzi 95 Lat i dlatego całym sercem angażujemy się w działania na rzecz ochrony środowiska. 

Teresa Preis – prezes Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Kościerzynie


Kaliska


Łubiana


Wielki Klincz – seniorzy


Wielki Klincz – uczniowie

Aktualności

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt kolonii wynosi 1800zł., z tego dofinansowanie FSUSR wynosi 1200 zł. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 600 zł. do dopłaty przez rodzica.

Więcej

Telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kościerzynie informuje, iż w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje „Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej” o numerze abonenckim 800 120 226. Telefon Zaufania funkcjonuje w dni robocze w godzinach 09.30 – 15.30.

Więcej

Dziewczyny z Ceramika zapraszają na swój mecz

Po niedzielnej wygranej w Malborku z Pomezanią 4:5, nasze dziewczyny zostały samodzielnymi liderkami tabeli. Prowadzą w swojej grupie ligowej Młodzików D2 Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W najbliższy piątek o godzinie 17.00 na stadionie w Łubianie rozegrają swój ostatni mecz ligowy w rundzie wiosennej. Nasze dziewczyny podejmą chłopaków z Brdy Rytel.

Więcej