Aktualności

Sprzedaż nieruchomości w Małym Klinczu

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2020 r. poz. 65) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna:

  1. położone w obrębie Mały Klincz, zapisane w KW GD1E/00015187/3, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  ozn. nr:

– 259 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 301 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 302 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 297 o pow. 0,1006 ha,     cena netto 43.046,00 zł.         plus 9.900,58 zł. podatku VAT,

– 298 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 299 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 300 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 258 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 257 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 260 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 261 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 296 o pow. 0,0399 ha,     cena netto 16.76600 zł.          plus 3.856,18 zł. podatku VAT,

– 262 o pow. 0,0657 ha,     cena netto 28.113,00 zł.         plus 6.465,99 zł. podatku VAT,

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone przy ul. Bukowej, dojazd drogą gruntową, przeważa sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i usługowej, teren działek zakrzaczony, brak sieci wodociągowej i sieć kanalizacyjnej, termin zagospodarowania nieruchomości do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego, działki zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

  • położona w obrębie Nowy Klincz, zapisana w KW GD1E/00018686/2, ozn. nr 373 o pow. 0,38 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny rolnicze i tereny wód powierzchniowych śródlądowych, cena brutto 33.500,00 zł.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntowa, teren lekko pagórkowaty, położona niedaleko jeziora Wętfie, użytki gruntowe ŁIV, ŁV, W.  Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

  • położona w obrębie Wdzydze, zapisana w KW GD1E/00024996/3, ozn. nr 619 o pow. 0,0340 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny usług turystycznych i drogi publiczne klasy dojazdowej, cena netto 26.841,00 zł. plus 6.173,43 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki regularny, teren uzbrojony, dojazd bezpośredni od drogi  o nawierzchni utwardzonej, sąsiedztwo ośrodka wczasowego. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.

  • położona w obrębie Kłobuczyno, zapisana w KW GD1E/00022265/6, ozn. nr 121 o pow. 0,13 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, cena netto 65.000,00 zł. plus 14.950,00 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: działka nie ogrodzona, kształt działki regularny, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntową utwardzoną, sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 27 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Aktualności

Powstają miejsca spotkań mieszkańców

Dobiega końca realizacja projektu pod tytułem: Budowa stref edukacyjno-rekreacyjnych na terenach chronionych Gminy Kościerzyna. Projekt dotyczy trzech miejscowości leżących na terenach chronionych w Gminie Kościerzyna: Stawiska, Kłobuczyno, Wdzydze.

Więcej

Apel Rady Gminy ws. gospodarki odpadami

System gospodarowania odpadami w Polsce nie działa dobrze. Nieracjonalna gospodarka odpadami powoduje, że śmieci są coraz droższe, a spodziewanych efektów recyklingu nie widać. Dlatego też 11 września 2020 roku Rada Gminy Kościerzyna na wniosek Wójta Gminy Kościerzyna jednogłośnie przyjęła apel dotyczący gospodarki odpadami. Apelujemy o wdrożenie zasad, które pozwolą na zahamowanie wzrostu cen dla mieszkańców jednocześnie wprowadzając skuteczny recykling odpadów i doprowadzając do osiągnięcia efektów ekologicznych.

Więcej

Zaproszenie dla seniorów

Zapraszamy seniorów z Gminy Kościerzyna na bezpłatny seans filmowy. 8 października 2020 r. o godz. 16.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej w Wielkim Klinczu wyświetlimy film „Kamerdyner”. Konieczne wcześniejsze zgłoszenie udziału.

Więcej

We Wdzydzach powstanie promenada

Wczoraj w Centrum Usług Turystycznych uroczyście została podpisana umowa na dofinansowanie budowy na terenie PTTK Wdzydze przystani kajakowej wraz z promenadą pod wieżą widokową.

Więcej
Close Menu
Skip to content