Aktualności

Sprzedaż nieruchomości w Małym Klinczu

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2020 r. poz. 65) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna:

  1. położone w obrębie Mały Klincz, zapisane w KW GD1E/00015187/3, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  ozn. nr:

– 259 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 301 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 302 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 297 o pow. 0,1006 ha,     cena netto 43.046,00 zł.         plus 9.900,58 zł. podatku VAT,

– 298 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 299 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 300 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 258 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 257 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 260 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 261 o pow. 0,1008 ha,     cena netto 43.132,00 zł.         plus 9.920,36 zł. podatku VAT,

– 296 o pow. 0,0399 ha,     cena netto 16.76600 zł.          plus 3.856,18 zł. podatku VAT,

– 262 o pow. 0,0657 ha,     cena netto 28.113,00 zł.         plus 6.465,99 zł. podatku VAT,

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone przy ul. Bukowej, dojazd drogą gruntową, przeważa sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i usługowej, teren działek zakrzaczony, brak sieci wodociągowej i sieć kanalizacyjnej, termin zagospodarowania nieruchomości do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego, działki zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

  • położona w obrębie Nowy Klincz, zapisana w KW GD1E/00018686/2, ozn. nr 373 o pow. 0,38 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny rolnicze i tereny wód powierzchniowych śródlądowych, cena brutto 33.500,00 zł.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntowa, teren lekko pagórkowaty, położona niedaleko jeziora Wętfie, użytki gruntowe ŁIV, ŁV, W.  Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

  • położona w obrębie Wdzydze, zapisana w KW GD1E/00024996/3, ozn. nr 619 o pow. 0,0340 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny usług turystycznych i drogi publiczne klasy dojazdowej, cena netto 26.841,00 zł. plus 6.173,43 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki regularny, teren uzbrojony, dojazd bezpośredni od drogi  o nawierzchni utwardzonej, sąsiedztwo ośrodka wczasowego. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.

  • położona w obrębie Kłobuczyno, zapisana w KW GD1E/00022265/6, ozn. nr 121 o pow. 0,13 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, cena netto 65.000,00 zł. plus 14.950,00 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: działka nie ogrodzona, kształt działki regularny, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntową utwardzoną, sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 27 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Aktualności

Zaniedbanie osób starszych to przemoc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że zaniedbywanie jest formą przemocy. Niestety, często dotyka osób starszych, które są zależne od swoich opiekunów.

Jeśli doświadczasz, bądź jesteś świadkiem przemocy NIE skrywaj cierpienia!

Więcej

Radni-seniorzy planują 2022 rok

12 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Seniorów Gminy Kościerzyna. W spotkaniu uczestniczyło 12 radnych-seniorów oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Bober i Wójt Grzegorz Piechowski.

Więcej

Orszak Trzech Króli we Wdzydzach

6 stycznia 2022 r., w dzień Objawienia Pańskiego, z inicjatywy ks. Stanisława Wielińskiego z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wąglikowicach oraz sołtysa Wdzydz – Józefa Brzezińskiego, po raz pierwszy w parafii zorganizowano Orszak Trzech Króli.

Więcej