Aktualności

Sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2020 r. poz. 1990) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna ozn:

– udział 29/100 w działce ozn. nr 270/4 o pow. 164 m2 i w budynku nr 19  położonej w obrębie Dobrogoszcz zapisanej w KW GD1E/00027556/8 cena brutto 19.000,00 zł. oraz działki ozn. nr 270/3 o pow. 0,0170 ha  położonej w obrębie Dobrogoszcz zapisanej w KW GD1E/00025607/7 cena netto 8.000,00 zł. plus VAT 1.840,00 zł., zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową, teren położony w strefie B ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego.

Opis nieruchomości: działka ozn. nr 270/4 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 167,50 m2 wpisanym do ewidencji zabytków, działka położona w centrum wsi, kształt regularny, położona w sąsiedztwie jeziora,  udział w budynku stanowi pomieszczenia byłej sali wiejskiej o pow. użytkowej 56,1 m2, działka ozn. nr 270/3 służy jako dojście do działki nr 270/4.

W/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli.

– nr 129/3 o pow. 0,2180 ha, zapisaną w KW GD1E/00043053/0 położoną w obrębie Wielki Podleś, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny sportu i rekreacji, cena netto 115.000,00 zł. plus 26.450,00 zł. VAT.

Opis nieruchomości: działka położona z dala od centrum wsi, nad jeziorem Zagnanie, nie ogrodzona, teren pagórkowaty, porośnięty trawą, kształt regularny, dojazd drogą nieutwardzoną, teren nie uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 17 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Wójt Gminy Kościerzyna

Aktualności

Zarząd gminnego ZOSP spotkał się na zebraniu sprawozdawczym

18 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie. Było ono okazją do dokonania analizy rocznych działań strażackich stowarzyszeń, zebrania informacji oraz sporządzenia planu dalszej działalności.

Więcej

Własna firma w Sercu Kaszub

Masz pomysł na własną firmę? Spełniasz podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie, tzn. jesteś osobą fizyczną, która zamieszkuje na terenie jednej z gmin wiejskich Powiatu Kościerskiego i masz ukończone 30 lat, a do tego znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Złóż dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, w ramach rozpoczętej w dniu 17.01.2022 r. procedury IV naboru rekrutacyjnego.

Więcej

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+, co oznacza że od dnia 1 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń: świadczenia wychowawczego 500+ (500+), rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

Więcej

Jest umowa na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu

Po przeprowadzonej procedurze zmówienia publicznego wyłoniona została firma drogowa z powiatu kościerskiego, spełniająca kryteria oraz proponująca najniższą cenę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rzemieślniczej w Wielki Klinczu. Projekt zakłada budowę 1,65 km asfaltowej jezdni o szerokości 5 metrów oraz poboczy.

Więcej