Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2020 r. poz. 1990) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna ozn:

– udział 29/100 w działce ozn. nr 270/4 o pow. 164 m2 i w budynku nr 19  położonej w obrębie Dobrogoszcz zapisanej w KW GD1E/00027556/8 cena brutto 19.000,00 zł. oraz działki ozn. nr 270/3 o pow. 0,0170 ha  położonej w obrębie Dobrogoszcz zapisanej w KW GD1E/00025607/7 cena netto 8.000,00 zł. plus VAT 1.840,00 zł., zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową, teren położony w strefie B ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego.

Opis nieruchomości: działka ozn. nr 270/4 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 167,50 m2 wpisanym do ewidencji zabytków, działka położona w centrum wsi, kształt regularny, położona w sąsiedztwie jeziora,  udział w budynku stanowi pomieszczenia byłej sali wiejskiej o pow. użytkowej 56,1 m2, działka ozn. nr 270/3 służy jako dojście do działki nr 270/4.

W/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli.

– nr 129/3 o pow. 0,2180 ha, zapisaną w KW GD1E/00043053/0 położoną w obrębie Wielki Podleś, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny sportu i rekreacji, cena netto 115.000,00 zł. plus 26.450,00 zł. VAT.

Opis nieruchomości: działka położona z dala od centrum wsi, nad jeziorem Zagnanie, nie ogrodzona, teren pagórkowaty, porośnięty trawą, kształt regularny, dojazd drogą nieutwardzoną, teren nie uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 17 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Wójt Gminy Kościerzyna

Aktualności

Zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej

Ambasadorki Kultury Pomorza 2022

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji plebiscytu na “Ambasadorki Kultury Pomorza 2022”. Plebiscyt skierowany jest do kobiet zaangażowanych w rozwój kultury Pomorza. Artystki i animatorki kultury, których twórczość nawiązuje do tradycyjnej lub współczesnej kultury regionu Pomorskiego, mają szansę otrzymać tytuł Ambasadorek Kultury Pomorza oraz otrzymać atrakcyjne nagrody.

Więcej