Aktualności

Sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2020 r. poz. 1990) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna ozn:

– udział 29/100 w działce ozn. nr 270/4 o pow. 164 m2 i w budynku nr 19  położonej w obrębie Dobrogoszcz zapisanej w KW GD1E/00027556/8 cena brutto 19.000,00 zł. oraz działki ozn. nr 270/3 o pow. 0,0170 ha  położonej w obrębie Dobrogoszcz zapisanej w KW GD1E/00025607/7 cena netto 8.000,00 zł. plus VAT 1.840,00 zł., zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową, teren położony w strefie B ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego.

Opis nieruchomości: działka ozn. nr 270/4 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 167,50 m2 wpisanym do ewidencji zabytków, działka położona w centrum wsi, kształt regularny, położona w sąsiedztwie jeziora,  udział w budynku stanowi pomieszczenia byłej sali wiejskiej o pow. użytkowej 56,1 m2, działka ozn. nr 270/3 służy jako dojście do działki nr 270/4.

W/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli.

– nr 129/3 o pow. 0,2180 ha, zapisaną w KW GD1E/00043053/0 położoną w obrębie Wielki Podleś, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny sportu i rekreacji, cena netto 115.000,00 zł. plus 26.450,00 zł. VAT.

Opis nieruchomości: działka położona z dala od centrum wsi, nad jeziorem Zagnanie, nie ogrodzona, teren pagórkowaty, porośnięty trawą, kształt regularny, dojazd drogą nieutwardzoną, teren nie uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 17 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Wójt Gminy Kościerzyna

Aktualności

O nauce kaszubskiego w Łubianie na Uniwersytecie Gdańskim

Przedstawiciele szkoły w Łubianie mieli niezwykły zaszczyt przedstawić doświadczenia nauki języka kaszubskiego podczas Konferencji naukowo-dydaktycznej „Gôdóm i piszã pò kaszëbskù. Od szkoły podstawowej do matury”. Spotkanie odbyło się 21 września na Uniwersytecie Gdańskim.

Więcej

Nabór uzupełniający na powietrzne pompy ciepła

Przypominamy, że trwa nabór uzupełniający mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji powietrznej pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 10.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej