Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2020 r. poz. 1990) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna ozn:

– udział 29/100 w działce ozn. nr 270/4 o pow. 164 m2 i w budynku nr 19  położonej w obrębie Dobrogoszcz zapisanej w KW GD1E/00027556/8 cena brutto 19.000,00 zł. oraz działki ozn. nr 270/3 o pow. 0,0170 ha  położonej w obrębie Dobrogoszcz zapisanej w KW GD1E/00025607/7 cena netto 8.000,00 zł. plus VAT 1.840,00 zł., zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową, teren położony w strefie B ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego.

Opis nieruchomości: działka ozn. nr 270/4 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 167,50 m2 wpisanym do ewidencji zabytków, działka położona w centrum wsi, kształt regularny, położona w sąsiedztwie jeziora,  udział w budynku stanowi pomieszczenia byłej sali wiejskiej o pow. użytkowej 56,1 m2, działka ozn. nr 270/3 służy jako dojście do działki nr 270/4.

W/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli.

– nr 129/3 o pow. 0,2180 ha, zapisaną w KW GD1E/00043053/0 położoną w obrębie Wielki Podleś, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny sportu i rekreacji, cena netto 115.000,00 zł. plus 26.450,00 zł. VAT.

Opis nieruchomości: działka położona z dala od centrum wsi, nad jeziorem Zagnanie, nie ogrodzona, teren pagórkowaty, porośnięty trawą, kształt regularny, dojazd drogą nieutwardzoną, teren nie uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 17 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Wójt Gminy Kościerzyna

Aktualności

Święto piosenki obcojęzycznej w Wielkim Klinczu

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią i wojną w Ukrainie udało się!!! 27.03.2023 r. odbył się już po raz dwunasty Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej, na którym stawiło się sześć szkół z Powiatu Kościerskiego. Poziom uczestników był zdumiewający!

Więcej

Budynek C Urzędu Gminy stanie się łatwiej dostępny

Przedsiębiorstwo Budowlane „NORDECO” Sp. z o.o. z Kościerzyny podejmie przebudowy wejścia do budynku C Urzędu Gminy Kościerzyna. Celem jest dostosowanie tego miejsca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace mają zakończyć się do końca maja.

Więcej

Zwycięstwo młodych koszykarzy z Nowego Klincza

W dniu 22 marca uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Klinczu brali udział w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w koszykówce dziewcząt i chłopców. Zawody rozgrywane były w Starej Kiszewie. Z turnieju po ciężkich meczach wywieźliśmy dwa pierwsze miejsca.

Więcej