Aktualności

Środek województwa pomorskiego znajduje się w gminie Kościerzyna!

Nadszedł czas, by zakończyć liczne dyskusje i jednoznacznie stwierdzić, gdzie leży centralny punkt województwa pomorskiego. Gmina Kościerzyna zwróciła się o pomoc w rozstrzygnięciu tej kwestii do Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Okazało się, że środek naszego województwa znajduje się w… Kaliskach Kościerskich w gminie Kościerzyna!

Kłobuczyno…? A może Nowa Wieś Kościerska…? Tytuł pomorskiego centroidu przypisywano różnym miejscowościom. Wątpliwości rozwiewa opracowanie Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, zgodnie z którym środek naszego województwa leży w Kaliskach Kościerskich, dokładnie na działce nr 167/4.

Jak wyglądał proces wyznaczania centralnego punktu województwa?

W pierwszej kolejności z Państwowego Rejestru Granic pobrano granice administracyjne województwa pomorskiego według stanu na dzień z 22.12.2922 r. Posiłkowano się opracowaniem dotyczącym wyznaczenia środka Polski Problematyka wyznaczania geograficznego środka obszaru Rzeczpospolitej Polskiej: opracowanie wyników badań przeprowadzonych w ramach geodezyjnego projektu „Geodezyjne Serce Polski”, realizowanego przez akcję „Honorowy Południk Krakowski” w związku z obchodami 100-lecia Polski Niepodległej oraz Roku Polskiej Geografii 2018”.

W oparciu o dane pozyskane z PRG wykonano wyznaczenie centroidu w programie QGIS, następnie wykonano obliczenia. Współrzędna centroidu w układzie współrzędnych „1992” została przetransformowana do układu 2000” (południk 18 °), przy wykorzystaniu programu C-GEO (Softline).

Raport z transformacji:

TRANSFORMACJA WSPÓŁRZĘDNYCH

Z układu „ 1992 ”
W układ „ 2000 ”
południk osiowy 18°

Punkty transformowane

Nr pXpYpNr wXwYwgammasigma
Centroida701836.38564437243.04743Centroida6005151.454686502495.305770.0344-7.69

Wniosek:
punkt centroidy województwa pomorskiego znajduje się na działce
Nr 167/4, obręb Kaliska Kościerskie, gmina Kościerzyna, powiat kościerski.

Aktualności

Konkurs plastyczny w Wielkim Klinczu „Mój wymarzony prezent pod choinkę”

W związku ze zbliżającym się świętami Bożego Narodzenia na przełomie miesięcy listopad – grudzień Biblioteka w Wielkim Klinczu zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem: „Mój wymarzony prezent pod choinkę”. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Celem konkursu było wprowadzenie uczniów  w atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i aktywności twórczej.

Więcej

Korne. Tydzień Szczęścia w szkole

Od 27 listopada do 01 grudnia w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Konem odbył się TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE, w ramach zapewniania dobrostanu (well-being) dla całej społeczności szkolnej. J

Więcej