Aktualności

Środki z Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków OSP

2 października 2023 roku w Urzędzie Gminy Kościerzyna odbyło się spotkanie, podczas którego II Wicewojewoda Pomorski Aleksander Jankowski, który od początku był zaangażowany w proces pozyskiwania przez gminę środków finansowych, wręczył symboliczny czek na kwotę 77 616,00 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla strażaków OSP.

Do Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkim Klinczu, Łubianie, Skorzewie, Kłobuczynie, Kornem, Kaliskach Kościerskich, Gostomiu oraz Dobrogoszczu trafi łącznie 28 kompletów ubrań specjalnych, które zakupione zostaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Fundusz jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej