Aktualności

Środki z Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków OSP

2 października 2023 roku w Urzędzie Gminy Kościerzyna odbyło się spotkanie, podczas którego II Wicewojewoda Pomorski Aleksander Jankowski, który od początku był zaangażowany w proces pozyskiwania przez gminę środków finansowych, wręczył symboliczny czek na kwotę 77 616,00 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla strażaków OSP.

Do Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkim Klinczu, Łubianie, Skorzewie, Kłobuczynie, Kornem, Kaliskach Kościerskich, Gostomiu oraz Dobrogoszczu trafi łącznie 28 kompletów ubrań specjalnych, które zakupione zostaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Fundusz jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej