Aktualności

Stary Barkoczyn zwycięzcą Spartakiady Seniorów

W czwartek, 25 maja 2023 r. w Hali widowiskowo-sportowej Wielkim Klinczu odbyła się XIV Powiatowa Spartakiada Seniorów o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna. Ważne wydarzenie sportowo-rekreacyjne od tygodni przygotowywali członkowie Zarządu Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pod kierunkiem przewodniczącej Elżbiety Brzezińskiej i jej sekretarza Zdzisława B. Wielką pomoc organizacyjną okazały władze Gminy Kościerzyna, a szczególnie Grzegorz Daszkowski – dyrektor Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki, a także Marcin Heltakierownik Hal Sportowych ZSKiTGK.

Na zaproszenie E. Brzezińskiej do Wielkiego Klincza przybyli znakomici goście: Jacek Wojciech Gibała – Przewodniczący Prezydium Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów; Eugeniusz Podolak – Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Gdańsku; Ludwik Henryk Knyba – Członek Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS; Grzegorz Piechowski – Wójt Gminy Kościerzyna; Katarzyna Knopik – Sekretarz GK, Grzegorz Świtała – Zastępca Wójta GK; Ks.Bogusław Kudla MSF – Proboszcz Parafii Wielki Klincz; Ks. Wojciech Fertikowski MSF – Wikariusz; Iwona Kuśmierczuk – Dyrektor Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu; Anna Wołoszyk –  Wicedyrektor ZK; Bernadeta Hamerska – Sołtys W.K. z Małżonkiem; Dariusz Tryzna –  Redaktor Naczelny „Kuriera Kaszubskiego”; Zbigniew Stencel – Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERI w Kościerzynie z Małżonką Elżbietą; Danuta Wiśniewska –  Skarbnik Zarządu Rejonowego PZERI w Kościerzynie; Elżbietę Sabisz –  Przewodnicząca Zarządu Koła PZERI w Starym Barkoczynie z Małżonką; Krystyna Toruńczak –  Przewodnicząca Zarządu Koła PZERI w Kłobuczynie; Krystyna Wzgarda – Kierownik Drużyny Seniorów w Łubianie.

Impreza rozpoczęła się uroczystym wkroczeniem do Hali wszystkich pięciu drużyn seniorów. Korowód prowadziła orkiestra Koła PZERiI w Wielkim Klinczu w składzie Andrzej Wencki (saksofon) i Stanisław Kozikowski (akordeon). Duet zagrał porywającego marsza, który dodał zawodnikom uskrzydlającego zapału i entuzjazmu. Przed właściwymi rozgrywkami miał miejsce program artystyczny, który zaprezentował Piotr Datta, uczeń szóstej klasy lokalnej szkoły. Utalentowany artysta oczarował obecnych koncertowym wykonaniem piosenki angielskojęzycznej i wspaniałą recytacją wiersza w języku kaszubskim, uzyskując potężne brawa zachwyconej publiczności.

Pierwszą pozakonkursową rozgrywką była konkurencja VIP-ów, którzy poruszali zawieszone na cieniutkich linkach plastykowe kubeczki. Linki były trzymane po obu stronach przez ochotników z widowni. Uczestnicy tej zabawy na czas musieli przesunąć DMUCHANIEM owe kubki na dystansie kilku metrów z jednego końca na drugi. Najlepszym w tej dyscyplinie okazał się ks. Wojciech Fertikowski, a drugie miejsce uzyskał wójt Grzegorz Piechowski. Pozostałe osoby zademonstrowały wyrównany poziom.

Poszczególne drużyny seniorów z pięciu miejscowości – Kłobuczyna, Kościerzyny, Łubiany, Starego Barkoczyna i Wielkiego Klincza walczyły w ośmiu konkurencjach: 1) ringo (rzuty kółka ringo na kijek w odległości około 10 m), 2) kozłowanie piłki jedną ręką, 3) kręgle (strącanie kręgli piłką z określonej odległości), 4) wędkowanie magnetyczne różnych gatunków ryb żyjących w kaszubskich zbiornikach wodnych, 5) slalom unihokej pomiędzy ustawionymi pachołkami, 6) sadzenie bulw, 7) strzały karne do bramki ze sztucznym bramkarzem, 8) bieg z książką na głowie. Sędzią głównym był jak zawsze solidny i rzetelny Marcin Helta. Pomagały ofiarnie panie nauczycielki Mariola Cybula i Ilona Kościelska. Punktację skrupulatnie liczyła i zapisywała na wielkiej tablicy niezawodna Krystyna Marczyk.

Po prawie trzygodzinnych zawodach komisja podsumowała punkty przyznane za poszczególne konkurencje. Drużyny seniorów zdobyły następujące lokaty:

I miejsce – Stary Barkoczyn (31 punktów);

II miejsce – Wielki Klincz (29 punktów);

III miejsce – Kościerzyna (27 punktów);

IV miejsce – Łubiana (25 punktów);

V miejsce – Kłobuczyno (18 punktów).

 Pierwsze miejsce drużyny ze Starego Barkoczyna nie budzi żadnej wątpliwości. Waleczność i wysoki poziom seniorów Koła Elżbiety Sabisz jest godzien głębokiego szacunku i naśladownictwa. Wśród uczestników zabłysnęło również sporo innych zawodników. Jednym z nich jest piszący te słowa, który zajął najlepsze miejsce w biegu z książką na głowie, dzięki czemu ekipa Wielkiego Klincza zdobyła wyższą pozycję. Na wyrazy uznania zasługuje Teresa Preis, która przygotowała oryginalną konkurencję wędkowania magnetycznego i osobiście zajęła się stroną graficzną Spartakiady.

G. Daszkowski zatroszczył się o to, aby wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary z informacją „Za zajęcie … miejsca w XIV Spartakiadzie Seniorów. Wielki Klincz 25.05.2023 r.” Sportowcy zostali też uhonorowani okolicznościowymi medalami z napisem „Szczęśliwa SPARTAKIADA SENIORÓW”. Organizatorzy zadbali o Dyplomy dla uczestników, które jak zawsze starannie przygotowała Krystyna Marczyk. Władze Gminy Kościerzyna ufundowały wartościowe nagrody dla zwycięskich drużyn w formie talonów na zakupy w sieci sklepów Rossmanna. Pozostałe drużyny otrzymały nagrody pocieszenia (słodycze plus kawa), które ufundowała Pani Sołtys Bernadeta Hamerska. Organizatorzy główni XIV Spartakiady, czyli seniorzy w Wielkim Klinczu otrzymali od Władz Gminy Kościerzyna premię za trudy jej przygotowania w formie biletów do kina.

Na zakończenie części oficjalnej Elżbieta Brzezińska została nagrodzona Dyplomem Uznania za całokształt działalności przez Eugeniusza Podolaka, przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Gdańsku. E. Podolak wręczył też E. Brzezińskiej imponujący Puchar z napisem: „Dla Organizatorów XIV Powiatowej Spartakiady Seniorów w Wielkim Klinczu o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna. Zarząd Okręgu PZERiI w Gdańsku. Przewodniczący Eugeniusz Podolak Gdańsk, 25 maja 2023”

Natomiast Jacek Wojciech Gibała, Przewodniczący Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS uhonorował Elżbietę i Zdzisława Brzezińskich całostronicowym Listem Pochwalnym za „dotychczasową wieloletnią ofiarną działalność na rzecz Seniorów”.

Po zakończeniu właściwej Spartakiady zawodnicy i zaproszeni goście przemieścili się do pobliskiej Sali Bankietowej w Restauracji Na Skarpie, gdzie uprzejmy i szybki personel zaserwował wyśmienite potrawy nieco zgłodniałym uczestnikom sportowych rozgrywek. Niebawem wirtuozerska orkiestra Adama Sosnowskiego zapewniła fantastyczną muzykę i porwała obecnych do ozdrowieńczej rehabilitacji przez taniec.

Zdzisław Jan Brzeziński (uczestnik XIV Spartakiady)

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej