Aktualności

STOP przemocy wobec kobiet – Pomorski Tydzień Białej Wstążki

Panowie radni oraz wójt i wicewójt gminy Kościerzyna przyłączyli się do Pomorskiego Tygodnia Białej Wstążki. W ten sposób wyrażają sprzeciw wobec przemocy w stosunku do kobiet. Deklarują, że zawsze będą reagować, kiedy będą świadkami takich zdarzeń.

Po raz pierwszy białe wstążki założyli mężczyźni z Kanady, którzy w 1991 r. postanowili w ten sposób uczcić pamięć 14 studentek, zamordowanych 06.12.1989 r. w budynku Politechniki w Montrealu, przez 25-letniego mężczyznę. Sam nie dostał się na studia politechniczne i obwiniał o to kobiety. Uważał, że nie powinny one studiować na wydziałach nauk ścisłych/ technicznych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.wschodzaceslonce.org.pl

Przemoc mężczyzn wobec kobiet jest zjawiskiem ogólnoświatowym i przybiera różne formy. Dajcie Panowie wyraz sprzeciwu temu zjawisku poprzez aktywny udział w IV Pomorskim Tygodniu Białej Wstążki.

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej