Aktualności

Strzelnica w powiecie

Minister Obrony Narodowej ogłasza Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic pneumatycznych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, zwanych dalej łącznie zadaniami.

Więcej informacji: 

Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 1/2024/CWCR – Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 1/2024/CWCR – Ministerstwo Obrony Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 2/2024/CWCR – Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 2/2024/CWCR – Ministerstwo Obrony Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej