Aktualności

Stypendia Edukacyjne Gminy Kościerzyna dla uczniów i studentów

W środę 1 grudnia 2021r. na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyła się uroczystość wręczenia  Stypendiów Edukacyjnych Gminy Kościerzyna. Do Urzędu Gminy zaproszono wszystkich stypendystów, jednak  aby ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem nagrody wręczano w mniejszych grupach i zgodnie z zasadami sanitarnymi.

Stypendia otrzymały osoby, które mogą pochwalić się nie tylko wysoką średnią ocen i udziałem w olimpiadach i konkursach, ale również osiągnięciami w działalności społecznej. Komisja Stypendialna w składzie: Grzegorz Świtała (Zastępca Wójta Gminy Kościerzyna), Barbara Jankowska (dyrektor Zakładu Oświaty) i Danuta Szczepańska (przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych) postanowiła przyznać stypendia następującym osobom:

Szkoły podstawowe klasy V – VI

 1. Helena Breska – SP w Wielkim Klinczu
 2. Klaudia Zaworska – SP w Wielkim Klinczu
 3. Julia Grosz – SP w Wielkim Klinczu
 4. Marta Boszk – SP w Skorzewie
 5. Anna Stefanowska – SP w Nowym Klinczu
 6. Marcel Urbanowicz – SP w Nowym Klinczu
 7. Julia Ostrowska – SP w Nowym Klinczu
 8. Antonia Walkusz – SP w Nowym Klinczu
 9. Tomasz Polejowski – SP w Nowym Klinczu
 10. Adrian Olszewski – SP w Kaliskach
 11. Marcelina Góra – SP w Wąglikowicach
 12. Julia Engler – SP w Wąglikowicach
 13. Nadia Kerlin – SP w Łubianie
 14. Michał Wąsowicz – SP w Łubianie
 15. Oskar Bober – SP w Wielkim Podlesiu
 16. Lidia Zarębska– SP w Wielkim Podlesiu
 17. Katarzyna Zarębska – SP w Wielkim Podlesiu
 18. Róża Wróbel – SP w Wielkim Podlesiu
 19. Weronika Kropidłowska – SP w Kornem
 20. Julia Chocha SP w Kornem
 21. Mateusz Pobłocki – SP w Niedamowie
 22. Stanisław Bober – SP w Niedamowie

Szkoły podstawowe klasy VII – VIII

 1. Krzysztof Mysiakowski – SP w Wielkim Klinczu
 2. Malwina Grau – SP w Wielkim Klinczu
 3. Kordian Zaworski – SP w Wielkim Klinczu
 4. Karol Paluszyński  – SP w Skorzewie
 5. Kacper Wilke – SP w Skorzewie
 6. Julia Pobrucka – SP w Nowym Klinczu
 7. Sara Zblewska– SP w Nowym Klinczu
 8. Anna Szenwald – SP w Nowym Klinczu
 9. Daria Freda – SP w Nowym Klinczu
 10. Anna Olszewska – SP w Wąglikowicach
 11. Bartosz Kerlin – SP w Wąglikowicach
 12. Oliwia Kotowska – SP w Wąglikowicach
 13. Amelia Majkowska – SP w Wąglikowicach
 14. Maja Masłowska – SP w Łubianie
 15. Marcelina Daft– SP w Łubianie
 16. Kinga Niklas – SP w Łubianie
 17. Aleksandra Kozikowska – SP w Łubianie
 18. Mateusz Jażdżewski – SP w Wielkim Podlesiu
 19. Julia Felskowska – SP w Wielkim Podlesiu
 20. Alicja Cichosz _ SP w Niedamowie
 21. Michalina Bober – SP w Niedamowie

Szkoły średnie

 1. Magda Jereczek – I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie
 2. Anna Benka – PZS Nr 2 w Kościerzynie
 3. Patrycja Pugacewicz – PZS Nr 2 w Kościerzynie
 4. Natalia Breza – I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie
 5. Augustyn Żurawski – I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie
 6. Aleksandra Wardyn – PZS Nr 1 w Kościerzynie
 7. Kacper Ściążko – I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie
 8. Karol Felskowski – PZS Nr 2 w Kościerzynie
 9. Eliana Szulta – PZS Nr 1 w Kościerzynie
 10. Dawid Reichel – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce
 11. Zuzanna Skrzypkowska – V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsk
 12. Kalina Walczak – III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 13. Paulina Pierzgalska – PZS Nr 2 w Kościerzynie
 14. Dawid Literski – I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

Szkoły wyższe

 1. Katarzyna Eron – Uniwersytet Gdański w Gdańsku
 2. Agata Malinowska  – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 3. Joanna Wilkowska – Gdański Uniwersytet Medyczny
 4. Justyna Treder – Uniwersytet Gdański w Gdańsku
 5. Zuzanna Kuklińska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 6. Martyna Błaszkowska – Uniwersytet Gdański w Gdańsku
 7. Weronika Okoniewska – Uniwersytet Gdański w Gdańsku
 8. Magdalena Szenwald – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 9. Agata Pierzgalska – Politechnika Gdańska w Gdańsku
 10. Agata Kujach – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 11. Aleksandra Kujach – Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
 12. Daria Frąckiewicz – Uniwersytet Gdański w Gdańsku.

Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Aktualności

Zarząd gminnego ZOSP spotkał się na zebraniu sprawozdawczym

18 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie. Było ono okazją do dokonania analizy rocznych działań strażackich stowarzyszeń, zebrania informacji oraz sporządzenia planu dalszej działalności.

Więcej

Własna firma w Sercu Kaszub

Masz pomysł na własną firmę? Spełniasz podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie, tzn. jesteś osobą fizyczną, która zamieszkuje na terenie jednej z gmin wiejskich Powiatu Kościerskiego i masz ukończone 30 lat, a do tego znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Złóż dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, w ramach rozpoczętej w dniu 17.01.2022 r. procedury IV naboru rekrutacyjnego.

Więcej

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+, co oznacza że od dnia 1 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń: świadczenia wychowawczego 500+ (500+), rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

Więcej

Jest umowa na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu

Po przeprowadzonej procedurze zmówienia publicznego wyłoniona została firma drogowa z powiatu kościerskiego, spełniająca kryteria oraz proponująca najniższą cenę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rzemieślniczej w Wielki Klinczu. Projekt zakłada budowę 1,65 km asfaltowej jezdni o szerokości 5 metrów oraz poboczy.

Więcej