Aktualności

Święto Seniorów w Wielkim Klinczu

            W czwartek, 21 października 2021 r. w Wielkim Klinczu miało miejsce spotkanie seniorów, które zorganizowała sołtys Bernadeta Hamerska i Rada Sołecka przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Kołem Emerytów. Na ten dzień starsi mieszkańcy czekali 2 lata, ponieważ pandemia koronawirusa COVID-19 uniemożliwiła wspólne świętowanie w 2020 r. Brak kontaktów, osamotnienie, strach przed chorobą oraz żałoba po stracie członków rodziny i znajomych bardzo negatywnie odbiły się na ich psychice. Dlatego tak bardzo zależało wszystkim na powrocie do normalności i celebrowaniu tradycji Dnia Seniora.

            O godz. 11.00 została odprawiona uroczysta msza św. w intencji zmarłych  oraz o zdrowie i pomyślność uczestniczących w zbiorowej modlitwie, którą sprawował ks. proboszcz Bogusław Kudla. W homilii podkreślił wielką rolę starszego pokolenia w wychowaniu religijnym i patriotycznym młodego pokolenia.

            Następnie odbyło się spotkanie integracyjne i poczęstunek w restauracji „Na Skarpie”. Wielkie podziękowanie należy się właścicielowi Sebastianowi Posańskiemu  oraz profesjonalnemu i życzliwemu personelowi. Sołtys Bernadeta Hamerska i Ewa Narloch wręczyły każdemu indywidualnie na powitanie piękną różę. Radosną imprezę rozpoczął występ uczniów klas III a i III b Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu przygotowany starannie pod kierunkiem nauczycieli Mariolę Cybulę, Annę Ebertowską i Jagodę Trokę. Oprawę muzyczną zapewnił Ziemowit Piotrzkowski. Dzieci zaprezentowały bardzo urozmaicony i dowcipny program artystyczny. Były serdeczne życzenia, pięknie recytowane wiersze, humorystyczne piosenki i żywiołowo wykonany taniec. Babcie i dziadkowie (oraz widzowie) nagrodzili utalentowanych artystów gromkimi brawami.

            Imprezę seniorów zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście, których powitała Elżbieta Brzezińska (szefowa Koła PZERI oraz przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Kościerzyna). Wyraziła wdzięczność za szacunek, troskę, pomoc i życzliwość okazywaną osobom starszym. W spotkaniu uczestniczyli: ks. Stanisław Matczuk – kapelan Koła PZERI w Wielkim Klinczu, ks. proboszcz B. Kudla oraz przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERI w Kościerzynie – Zbigniew Stencel wraz z Małżonką Elżbietą. W obchodach święta seniorów po raz pierwszy wzięła udział nowa dyrekcja Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu: dyrektor Iwona Kuśmierczuk i wicedyrektor Anna Wołoszyk. Wójt Gminy Kościerzyna – Grzegorz Piechowski złożył bukiet kwiatów na ręce najstarszej spośród obecnych na sali seniorek, Wandy Łosińkiej (matki Andrzeja Łosińskiego, generała brygady Sił Zbrojnych RP). Pani Wanda Ł. urodziła się 1 stycznia 1934 r. Za 2 miesiące ukończy 88 lat. Sylwia Tomaszewska, kierownik GOPS, obdarowała kwiatami Gertrudę Grosz – wdowę po śp. Stanisławie, długoletnim członku orkiestry „Cztery Asy”. Przewodniczący Zb. Stencel podziękował sołtys B. Hamerskiej za przygotowanie spotkania seniorów imponującym bukietem. W trosce o bezpieczeństwo osób starszych przekazał także materiały i broszury ostrzegające przed oszustami, które będą wykorzystane podczas najbliższych spotkań klubowych. Warto przypomnieć, że dzięki zaangażowaniu Zb. Stencla i członków Zarządu Rejonu PZERI w tym roku po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią doszły do skutku obchody Powiatowego Dnia Seniora w Garczynie, w których uczestniczyli seniorzy z W. Klincza i Gminy Kościerzyna.

            Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od pani Sołtys zdrowy upominek w postaci rozgrzewającej herbaty posiadającej lecznicze właściwości. Zespół „Cztery Asy” w składzie Andrzej Wencki (kierownik orkiestry, saksofon), Stanisław Kozikowski (akordeon) oraz młody sympatyk seniorów Grzegorz Ćwikałowski (perkusja) porwali obecnych do skocznej i wesołej rehabilitacji przez taniec. Współpraca oraz zaangażowanie instytucji samorządowych i PZERI udowodniła, że nawet w czasie trwającej nadal pandemii (choć w łagodniejszej formie) można miło spędzać czas, dostarczać radości, oczywiście z zachowaniem właściwych zasad bezpieczeństwa.

Elżbieta Brzezińska (uczestniczka spotkania)

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej