Aktualności

Szkolenie gminne w temacie ekoschematów

15 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Kościerzyna odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie na temat: „Nowe zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie w 2023 roku. Dobre praktyki w ramach ekoschematów”.

Podczas spotkania przedstawiciele Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kościerzynie przybliżyli licznie zgromadzonym rolnikom zmiany, jakie zostaną wprowadzone podczas najbliższej kampanii wnioskowej oraz przedstawili propozycje dobrych praktyk w ramach ekoschematów. Szczególnie te ostatnie, jako nowy rodzaj płatności wzbudzały dotąd wiele niejasności wśród rolników. Jak wskazano w trakcie szkolenia ekoschematy, czyli działania na rzecz ochrony klimatu, poprawy środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt mają na celu wsparcie rolników w podejmowaniu decyzji o stosowaniu dobrych praktyk rolniczych, które sprzyjać będą rozwojowi zrównoważonego rolnictwa w Polsce.

W ramach szkolenia został poruszony również bardzo ważny temat, a mianowicie BHP w rolnictwie. Przedstawiciele KRUS w Kościerzynie poinformowali o zmianach w przepisach o ubezpieczeniu rolników.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników,  pracownicy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w pierwszym kwartale 2023 roku planują zrealizować szkolenia z tej samej tematyki w każdej z gmin na terenie powiatu kościerskiego.

Źródło: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej