Aktualności

Szkolenie gminne w temacie ekoschematów

15 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Kościerzyna odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie na temat: „Nowe zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie w 2023 roku. Dobre praktyki w ramach ekoschematów”.

Podczas spotkania przedstawiciele Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kościerzynie przybliżyli licznie zgromadzonym rolnikom zmiany, jakie zostaną wprowadzone podczas najbliższej kampanii wnioskowej oraz przedstawili propozycje dobrych praktyk w ramach ekoschematów. Szczególnie te ostatnie, jako nowy rodzaj płatności wzbudzały dotąd wiele niejasności wśród rolników. Jak wskazano w trakcie szkolenia ekoschematy, czyli działania na rzecz ochrony klimatu, poprawy środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt mają na celu wsparcie rolników w podejmowaniu decyzji o stosowaniu dobrych praktyk rolniczych, które sprzyjać będą rozwojowi zrównoważonego rolnictwa w Polsce.

W ramach szkolenia został poruszony również bardzo ważny temat, a mianowicie BHP w rolnictwie. Przedstawiciele KRUS w Kościerzynie poinformowali o zmianach w przepisach o ubezpieczeniu rolników.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników,  pracownicy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w pierwszym kwartale 2023 roku planują zrealizować szkolenia z tej samej tematyki w każdej z gmin na terenie powiatu kościerskiego.

Źródło: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej