Aktualności

Szkolenie gminne w temacie ekoschematów

15 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Kościerzyna odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie na temat: „Nowe zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie w 2023 roku. Dobre praktyki w ramach ekoschematów”.

Podczas spotkania przedstawiciele Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kościerzynie przybliżyli licznie zgromadzonym rolnikom zmiany, jakie zostaną wprowadzone podczas najbliższej kampanii wnioskowej oraz przedstawili propozycje dobrych praktyk w ramach ekoschematów. Szczególnie te ostatnie, jako nowy rodzaj płatności wzbudzały dotąd wiele niejasności wśród rolników. Jak wskazano w trakcie szkolenia ekoschematy, czyli działania na rzecz ochrony klimatu, poprawy środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt mają na celu wsparcie rolników w podejmowaniu decyzji o stosowaniu dobrych praktyk rolniczych, które sprzyjać będą rozwojowi zrównoważonego rolnictwa w Polsce.

W ramach szkolenia został poruszony również bardzo ważny temat, a mianowicie BHP w rolnictwie. Przedstawiciele KRUS w Kościerzynie poinformowali o zmianach w przepisach o ubezpieczeniu rolników.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników,  pracownicy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w pierwszym kwartale 2023 roku planują zrealizować szkolenia z tej samej tematyki w każdej z gmin na terenie powiatu kościerskiego.

Źródło: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej