Aktualności

Szmaragdowe gody państwa Walburgi i Romana Jankowskich

11 listopada 2022 r. państwo Walburga i Roman Jankowscy obchodzili 55 rocznicę  zawarcia związku  małżeńskiego. Z tej okazji dostojnych jubilatów odwiedził Sołtys Józef Landowski wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej sołectwa Czarlina.

Z okazji  przypadającej rocznicy ślubu  w dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny przekazano najserdeczniejsze życzenia  zdrowia i pogody ducha na kolejne lata wspólnego życia dołączając bukiet kwiatów wraz z upominkami. Spotkanie było znakomitą okazją do wspólnego świętowania tego wspaniałego jubileuszu z czcigodnymi  jubilatami oraz do wspomnień  minionych lat.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej