Aktualności

Szmaragdowe gody państwa Walburgi i Romana Jankowskich

11 listopada 2022 r. państwo Walburga i Roman Jankowscy obchodzili 55 rocznicę  zawarcia związku  małżeńskiego. Z tej okazji dostojnych jubilatów odwiedził Sołtys Józef Landowski wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej sołectwa Czarlina.

Z okazji  przypadającej rocznicy ślubu  w dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny przekazano najserdeczniejsze życzenia  zdrowia i pogody ducha na kolejne lata wspólnego życia dołączając bukiet kwiatów wraz z upominkami. Spotkanie było znakomitą okazją do wspólnego świętowania tego wspaniałego jubileuszu z czcigodnymi  jubilatami oraz do wspomnień  minionych lat.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej