Aktualności

obrazek przedstawiający telefon

Telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kościerzynie informuje, iż w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje „Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej” o numerze abonenckim 800 120 226. Telefon Zaufania funkcjonuje w dni robocze w godzinach 09.30 – 15.30.

W pozostałych godzinach funkcjonuje aparat zgłoszeniowy, który informuje osobę dzwoniącą o:

  • godzinach funkcjonowania Telefonu Zaufania;
  • możliwości ponownego kontaktu telefonicznego w godzinach funkcjonowania Telefonu Zaufania;
  • możliwości kontaktu z Centrum Powiadamiania Ratunkowego – numerem alarmowym nr 112, w przypadku sytuacji niecierpiącej zwłoki.

Zadaniem dyżurujących pod numerem abonenckim 800 120 226 jest:

  • informowanie osób telefonujących o trybie i sposobie postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawiska przemocy domowej;
  • informowanie osób telefonujących o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w instytucjach, organizacjach lub placówkach świadczących pomoc osobom doznającym przemocy domowej;
  • podjęcie niezwłocznego działania, które będzie zmierzało do zapobieżenia popełnienia czynu zabronionego, zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo utraty mienia znacznej wartości w przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego, zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo utraty mienia znacznej wartości;
  • zachowanie poufności podczas przeprowadzania rozmowy telefonicznej, celem zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych rozmówcy.

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej