Aktualności

Teleopieka w Gminie Kościerzyna

Gmina Kościerzyna dla swoich mieszkańców przystąpiła do programu teleopieki. Jest to program zaadresowany do seniorów, osób wymagających opieki, osób chorych, które zamieszkują samotnie lub przez jakąś część dnia przebywają same w domu. Dla wszystkich chętnych gmina Kościerzyna płaci abonament umożliwiający podłączenia się mieszkańców do systemu teleopieki.

Co to jest teleopieka?

Podstawowym rozwiązaniem stosowanym w teleopiece I generacji jest bezprzewodowy przycisk alarmowy systemu przywoławczego, czyli tzw. „przycisk życia” w postaci bransoletki (dołączanej do telefonu komórkowego) lub wisiorka na szyję (w przypadku telefonu stacjonarnego). Znacząco zwiększa on bezpieczeństwo seniorów i innych osób o ograniczonej samodzielności na stałe lub okresowo samotnie przebywających w miejscu zamieszkania.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, poprzez użycie przycisku alarmowego Podopieczny uzyskuje kontakt z całodobowym Centrum Operacyjno-Alarmowym PCO. Operator Centrum nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy i ustala przyczynę wszczęcia alarmu. W razie potrzeby powiadomi osoby wskazane do kontaktu, aby sprawdzili sytuację na miejscu, a w razie konieczności czy przypadku braku kontaktu głosowego – wezwie odpowiednie służby. Te osoby wskazane do kontaktu, to zazwyczaj najbliższa rodzina, ktoś z sąsiedztwa, kolega czy koleżanka, ewentualnie lekarz.

Co należy zrobić, aby być objętym teleopieką?

  • Podopieczny musi posiadać aktywny numer sieci GSM lub linii stacjonarnej – bez opcji zastrzeżonego numeru.

KROK 1

Zapoznaj się ze stosownymi dokumentami – Regulaminem usługi oraz Kartą Informacyjną Podopiecznego (do pobrania ze strony www.koscierzyna.pl lub w GOPS-ie).

W przypadku zainteresowania –  wypełnij czytelnie wskazane dokumenty, uzyskaj podpisy pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych, wszystkich osób do kontaktu, które wpiszesz w karcie informacyjnej w tabeli na pierwszej stronie. Osoby do kontaktu powinny podpisać się na druku „egzemplarz dla PCO” stanowiącym załącznik nr 1 do Karty Informacyjnej.

Wypełnione dokumenty przekaż do GOPS Kościerzyna: ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna.

KROK 2

Dokonaj zakupu aparatu telefonicznego – w zależności od posiadanego abonamentu: stacjonarnego lub komórkowego:

– w firmie: Polskie Centrum Opieki sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 20/302, 81-969 Gdynia. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 pod numerem (58) 625 12 11. Można złożyć zamówienie również mailowo na adres: biuro@centrum-opieki.pl podając rodzaj aparatu oraz adres dostawy. Cena skonfigurowanego – aparatu stacjonarnego: 174 zł brutto, cena aparatu komórkowego: 356 zł brutto. Koszt przesyłki kurierskiej – 25,00 zł

– w sklepie – zakupiony sprzęt musi zostać technicznie zaakceptowany i skonfigurowany przez PCO. Koszt konfiguracji przy telefonicznym wsparciu PCO – 20,00 zł

KROK 3

Po otrzymaniu dokumentów PCO sprawdzi ich kompletność oraz wprowadzi dane Podopiecznego do systemu Teleopieki. W przypadku zakupu urządzenia w PCO, po otrzymaniu wpłaty od Podopiecznego, na podany adres zostanie wysłana kurierem paczka z zamówionym urządzeniem.

Teraz już należy dokonać instalacji urządzenia oraz aktywacji technicznej, zgodnie z otrzymana instrukcją Jeżeli nie będziesz mógł poradzić sobie z instalacją, możesz poprosić o pomoc pracownika Biura Obsługi Podopiecznego PCO dzwoniąc pod numer 58 625 12 11.

UWAGA: wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne na niniejszej stronie internetowej (linki poniżej) lub bezpośrednio w siedzibie GOPS-u w Kościerzynie.

Jeżeli masz kłopot z wypełnieniem lub wysłaniem dokumentów, to możesz również uzyskać pomoc w GOPS, dzwoniąc pod numer 58 686 65 57.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej