Aktualności

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Kłobuczynie

Każdy dzień dobrej pogody jest wykorzystywany na prowadzenie robót na budowie kanalizacji ściekowej dla Kłobuczyna. Pogoda tej zimy sprzyja prowadzeniu prac.

Tym samym jest szansa na skrócenie ostatecznego terminu wykonania zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kłobuczyno w Gminie Kościerzyna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Na mocy podpisanej 2 września 2022 roku umowy z wykonawcą: firmą ZUW Rafał Kulaszewicz z Kościerzyny termin wykonania został określony na czerwiec 2024 r.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłobuczyno wraz z kolektorem przesyłowym z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Mały Klincz. W ramach budowy wykonane zostaną: kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej o długości 6.720 m, w tym przyłącza grawitacyjne do granicy działki, rurociąg tłoczny o długości 7330 m, studnie kanalizacyjne betonowe DN1200 i z tworzyw sztucznych DN400 oraz 5 przepompowni ścieków.

Kwota: 5 345 033,87 zł brutto.

Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (dotacja) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku (pożyczka).

Aktualności

Płukanie sieci wodociągowej

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna zawiadamia, że w dniu 12.07.2024 r. od godz. 9.00 do godz. 13.00 w miejscowościach: Grzybowo, Sycowa Huta, Rotembark, Rybaki odbędzie się płukanie sieci wodociągowej.

Więcej