Aktualności

prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej

Trwa budowa Linii Transportu Rowerowego w Kościerskiej Hucie

Wykonawca zabrał się „ostro” do pracy na budowie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej miasto Kościerzyna z drogą techniczną w Kościerskiej Hucie przy obwodnicy.

Krótki, bo tylko 465,37 mb, ale bardzo potrzebny odcinek ścieżki, połączy istniejącą już w mieście Kościerzyna ścieżkę przy ulicy Drogowców z Kościerską Hutą. Szerokość ścieżki zapewniająca poruszanie się dwukierunkowe rowerów oraz pieszych wynosi 3,00 mb.

Koszt wskazany po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyniósł 511 774,19 zł brutto, a termin wykonania to 120 dni od dnia podpisania umowy.

Ścieżka ta jest pierwszym etapem projektowanej ścieżki do zjazdu na Dobrogoszcz. Dokumenty drugiego etapu od ponad dwóch miesięcy czekają na wydanie pozwolenia na budowę w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Nie tak pozytywne wiadomości dotyczą ostatniej z dofinansowanych Linii Transportu Rowerowego do Skorzewa. Niestety, na etapie weryfikacji i uzupełnień tego projektu w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim okazało się, że podpisy projektantów branżowych złożone w dokumentacji projektowej nie należą do nich. Zmuszeni byliśmy więc wycofać tę dokumentację z wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę i rozwiązać umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej na ścieżkę rowerową do Skorzewa, a także złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wykonawcę do Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie.

Obecnie jesteśmy już po kolejnym przetargu na wykonanie dokumentacji, wybrany projektant zadeklarował termin 7 miesięcy do uzyskania pozwolenia na budowę, czyli na początku marca 2023 roku powinniśmy posiadać dokumentację – pozwolenie na budowę Linii Transportu Rowerowego do Skorzewa i móc ogłaszać przetarg na realizację tej oczekiwanej inwestycji. Jest więc nadzieja, że w 2023 roku będziemy jeździć rowerem przy drodze wojewódzkiej 214 z Kościerzyny do Skorzewa.

Projekty zostały dofinansowane ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej