Aktualności

Trwa budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 20

Trwa budowa ostatniego odcinka drogi pieszo-rowerowej w kierunku Dobrogoszczy, która jest elementem projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Mobilność Działanie 9.1. Transport miejski Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski.

Koszt budowy całego odcinka (od granicy z Gminą Miejską do skrzyżowania DK20 z drogą na Dobrogoszcz) wynosi 2.898.088,13 zł, w tym ostatni realizowany odcinek wyniesie 2.241.356,33 zł.

Projekt jest dofinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Droga będzie miała szerokość 3,0 m i będzie wykonana w asfalcie. W ramach zdanie przewiduje się budowę dwóch przejść pieszo-rowerowych, jedno w Kościerskiej Hucie w stronę sali wiejskiej oraz jedno na skrzyżowaniu na Dobrogoszcz.

W związku z realizacją zadania na odcinku około 2 km drogi krajowej nr 20 wprowadzono zmienioną tymczasową organizację ruchu, prosimy kierowców o zwrócenie uwagi na zmniejszenie dopuszczalnej prędkości pojazdów na odcinku prowadzonych robót i zachowanie szczególnej ostrożności.

Przewidywany termin zakończenia zadana do maksymalnie połowa września br.

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej