Aktualności

Twój pies – twój przyjaciel

Przypominamy zasady postępowania ze zwierzętami domowymi. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Zwierzęciu należy zapewnić:

 • stały dostęp do wody,
 • regularne karmienie,
 • swobodę ruchu,
 • czystość i porządek miejsc jego przebywania,
 • eliminację z sąsiedztwa gatunków tworzących układ drapieżnik – ofiara,
 • separację samców od samic nieprzeznaczonych do reprodukcji w okresie ich rui,
 • separację ciężarnych samic lub samicy z młodymi od pozostałych osobników,
 • separację osobników agresywnych,
 • separację osobników chorych lub podejrzanych o zakażenie,
 • wypoczynek w czasie zgodnym z aktywnością życiową,
 • bieżącą obserwację kondycji zwierząt, polegającą na doglądaniu ich przez posiadacza nie mniej niż raz dziennie,
 • coroczne szczepienie przeciw wściekliźnie,
 • suchy i bezpieczny wybieg wraz z miejscem zacienionym.

Warunki hodowli psów:

 • buda nie powinna być wykonana z metalu np. z beczki, z betonu bez zastosowania materiałów ocieplających,
 • konstrukcja budy powinna zapewnić utrzymanie w niej temperatury powyżej 00 C,
 • otwór w budzie powinien być dostosowany do wymiarów psa tj. łatwe przejście, ponadto nie powinien powodować okaleczeń u psa,
 • legowisko w budzie powinno być wykonane z takich materiałów aby gwarantować suchość i odpowiednią ciepłotę, niedopuszczalny jest goły beton, ziemia oraz podłoże metalowe,
 • podłoże pomieszczeń dla psów powinno być twarde, równe, stabilne i przeciwdziałające poślizgowi,
 • dach budy musi być szczelny i zbudowany w sposób umożliwiający zdejmowanie go w celu porządkowania, dezynfekcji i wietrzenia budy,
 • ściany powinny być pełne, stanowiące osłonę przed silnym wiatrem,
 • długość łańcucha nie może być krótsza niż 3 m,
 • buda oraz kojec nie powinny powodować urazów i uszkodzeń ciała lub cierpień,
 • pojemniki do wody i karmy nie mogą powodować urazów ciała zwierząt,
 • kojec lub ogrodzenie powinno uniemożliwiać zwierzętom ucieczkę oraz zapewniać bezpieczeństwo ludzi i innych zwierząt,
 • otwór wejściowy do miejsca do spania w okresie zimowym powinien być zasłonięty materiałem izolacyjnym,
 • zwierząt nie można utrzymywać w mogącym wywołać stres sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego lub pieszego, obiektów przemysłowych lub gospodarczych, agregatów prądotwórczych oraz stacji transformatorowych,
 • kojce dla psów uznanych za rasy niebezpieczne powinny być konstrukcyjnie dostosowane do wielkości zwierzęcia i zabezpieczone przed wyskoczeniem zwierzęcia.

Jakie są zakazy przy trzymaniu zwierząt? Zabrania się:

 • puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście,
 • trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby,
 • drażnienia lub płoszenia psa doprowadzając zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne,
 • puszczania luzem psa w lesie, poza czynnościami związanymi z polowaniem,
 • transportu zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres,
 • złośliwego straszenia lub drażnienia zwierząt,
 • utrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,
 • wystawianie zwierzęcia na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu,
 • pozostawiania zwierzęcia w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym,
 • na terenach przeznaczonych do użytku publicznego dopuszczenia do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod nadzorem opiekuna,
 • zanieczyszczenia miejsc publicznych przez zwierzęta,
 • bicia zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn,
 • porzucania zwierzęcia,
 • stosowania okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt,
 • używania stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć,
 • umyślnego ranienia lub okaleczania zwierzęcia.

PAMIĘTAJ!!!

 • zapewnij odpowiednie lokum dla psa,
 • zapewnij wybieg dla psa,
 • jeśli nie masz wybiegu zapewnij psu minimum jeden spacer dziennie,
 • nie wypuszczaj psa na klatkę schodową w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych,
 • nie pozostawiaj otwartej bramy i furtki gdy opuszczasz nieruchomość, jeżeli twój pies biega luzem po nieruchomości,
 • będąc na spacerze /poza swoją nieruchomością/ z psem zawsze trzymaj go na smyczy – nie ma znaczenia, że pies nie gryzie, np. pies może mocno wystraszyć dziecko lub pobiec za inną zwierzyną,
 • nie pozwól aby twój pies zanieczyszczał tereny publiczne np. place zabaw, obiekty sportowe, plaże, chodniki, przystanki – posprzątaj po nim,
 • kontroluj okresowo nieruchomość /kojec/ czy pies nie stworzył sobie możliwości jego opuszczenia,
 • nie pozwalaj aby twój pies ujadał w godzinach nocnych i zakłócał spokój sąsiedzki,
 • nie zezwalaj dzieciom wychodzenia na spacer z psem, jeśli nie są w stanie go utrzymać,
 • zakładaj kaganiec jeśli masz agresywnego psa,
 • jeśli masz psa rasy uznanej za agresywną musisz uzyskać zezwolenie wójta na jego utrzymanie.

Nieprzestrzeganie niniejszych zaleceń może skutkować karą pozbawienia wolności, karą grzywny, jak też odebraniem zwierząt bez możliwości prowadzenia dalszej hodowli.

Jeśli widzisz, że psu dzieje się krzywda lub bezdomny pies błąka się po okolicy, reaguj! Skontaktuj się ze Strażą Gminną:

Urząd Gminy Kościerzyna
83-400 Kościerzyna
ul. Strzelecka 9,
budynek C
tel.58 686 59 80
fax.58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Funkcjonariusze Straży Gminnej:

Aplikant Straży Gminnej Daria Teubner – tel.603 577 699
Aplikant Straży Gminnej Paweł Jereczek – tel. 603 568 219
Komendant Rafał Traczykowski – tel.722 109 300 

Aktualności

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt kolonii wynosi 1800zł., z tego dofinansowanie FSUSR wynosi 1200 zł. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 600 zł. do dopłaty przez rodzica.

Więcej

Telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kościerzynie informuje, iż w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje „Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej” o numerze abonenckim 800 120 226. Telefon Zaufania funkcjonuje w dni robocze w godzinach 09.30 – 15.30.

Więcej

Dziewczyny z Ceramika zapraszają na swój mecz

Po niedzielnej wygranej w Malborku z Pomezanią 4:5, nasze dziewczyny zostały samodzielnymi liderkami tabeli. Prowadzą w swojej grupie ligowej Młodzików D2 Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W najbliższy piątek o godzinie 17.00 na stadionie w Łubianie rozegrają swój ostatni mecz ligowy w rundzie wiosennej. Nasze dziewczyny podejmą chłopaków z Brdy Rytel.

Więcej