Aktualności

Uchodźcy z Ukrainy goszczeni w gminie Kościerzyna

Wyobraźmy sobie, że musimy uciekać przed wojną, przed rakietami, przed czołgami, przed wojskiem wroga… Wyobraźmy sobie, że do walizki, siatki, plecaka zabraliśmy tylko to, co byliśmy w stanie unieść, co było prawie pod ręką… Oni jeszcze miesiąc temu normalnie żyli. Tak jak my chodzili do pracy, dzieci do szkoły czy przedszkola, robili zakupy, ćwiczyli na siłowni i modlili się w kościele lub cerkwi. Właśnie takich ludzi z Ukrainy, takich samych jak my, dzisiaj gościmy, tylko nazywamy ich Uchodźcami. Przyjmujemy ich na terenie gminy Kościerzyna, dajemy schronienie, często ciepło domowe i dach nad głową.

Najważniejsze, że mamy na naszym terenie Rodziny otwarte na potrzebujących, które chcą podzielić się swoim domem, swoją prywatnością, ale i wszystkim co mają i zaufać potrzebującym.

Od kilkunastu dni przyjmujemy w prywatnych domach, mieszkaniach gminnych, pokojach hotelowych tych, którzy potrzebują pomocy.

I trzeba tę postawę, szczególnie tych, którzy prywatne domy użyczają dla Uchodźców, nazwać wielką Solidarnością Narodów. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcają swój czas i środki na pomoc dla ofiar wojny! Dziękujemy osobom wielkiego serca, którzy zgłosili się przed zagwarantowanym finansowaniem… To wszystko, co zrobiliśmy, bez rządowego wsparcia, było tylko i wyłącznie odruchem otwartych serc.

Jako Gmina w odpowiedzi na apel Wojewody Pomorskiego o zabezpieczenie kolejnych miejsc dla Uchodźców Wojennych z Ukrainy w swoich obiektach przygotowaliśmy ponad 100 miejsc noclegowych w Hotelowcu w Skorzewie, jak również w hali sportowej w Wielkim Klinczu, pozyskując niezbędne wyposażenie od Wojewody Pomorskiego z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Mocą strażaków z OSP Wielki Klincz i pracowników Gminy Kościerzyna te miejsca noclegowe są już wypełnione potrzebującymi pomocy.

Szczególne podziękowania kierujemy do rodzin, które zgłosiły się do GOPS oraz tym, z którymi współpracę nawiązaliśmy poprzez Osadę Burego Misia na Wętfiach. DZIĘKUJEMY!

Są też tłumacze języka ukraińskiego, które bezinteresownie stawiają się do pomocy naszym gościom z Ukrainy: Olek, Alona, Witek i wielu innych.

Są lekarze: Radek, Juliusz, Maciej, Zosia, Asia i inni. Dentysta: Maciej. I wielu innych, którzy w czasie wolnym przychodzą z pomocą dla potrzebujących.

Są aptekarze dzielący się bezpłatnie lekami, są optycy którzy pomagają bezinteresownie dorabiając potrzebne okulary.

Są nauczyciele języka polskiego, który w ramach wolontariatu uczą Uchodźców z Ukrainy języka polskiego.

Również firmy z terenu gminy: Unibud, ZPS Lubiana, MajkowskiBau, pomagają naszym gościom.

Szczególnie podziękowania kierujemy do pracowników Zakładu Sportu Kultury i Turystyki, bo to w ich obiektach przebywają przyjmowani przez gminę osoby i to oni otaczają Uchodźców opieką.

Tym wszystkim dobroczyńcom bardzo dziękujemy!

Musimy wiedzieć, że w związku z postępami działań wojennych pojawią się zapewne kolejne osoby potrzebujące dachu nad głową, kolejne osoby uciekające z Ukrainy.

Aby jak najlepiej ich przyjąć nadal zachęcamy Państwa do zgłaszania się z chęcią goszczenia Uchodźców w swoich domach. Zaoferowanie noclegu i wyżywienia dla uchodźców – prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod adres e-mail: gops@koscierzyna.pl lub numer telefonu: 58 686-65-57 albo 725 331 220 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej