Aktualności

Upamiętnienie ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej

14 września 2023 r. w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kornem odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary Zbrodni Pomorskiej Rudolfa Lassa i Władysława Rogali.

Tablica poświęcona jest pamięci Rudolfa Lassa, rolnika, działacza społecznego, przedwojennego wójta Gminy Kościerzyna – Wieś oraz Władysława Rogali, postaci zaangażowanej społecznie, którzy zostali zamordowani 14 września 1939 roku przez żołnierzy niemieckich w lesie koło miejscowości Korne.

Została ona zrealizowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: przedstawiciel europoseł Anny Fotygi – Piotr Dambek, wójt Gminy Kościerzyna – Grzegorz Piechowski, dyrektor Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Kościerzynie – Joanna Sawczyn, dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej – Krzysztof Jażdżewski, I zastępca komendanta powiatowego Policji w Kościerzynie – nadkomisarz Michał Domeracki, ks. Bogusław Kwasigroch – proboszcz parafii pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Kościerzynie, prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kościerzynie – Krzysztof Jóźwik, skarbnik Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Koło w Warszawie – Adam Wygocki. W wydarzeniu uczestniczyła społeczność Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kornem oraz społeczność naszej wsi oraz członkowie rodzin Rudolfa Lassa i Władysława Rogali.

Oddział IPN w Gdańsku reprezentowała delegacja na czele z dyrektorem Karolem Piskorskim oraz naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Katarzyną Lisiecką wraz z pracownikami.

Ksiądz proboszcz Bogusław Kwasigroch poświęcił tablicę, a odsłonięcia  dokonali: Karol Piskorski, Grzegorz Piechowski, Beata Murglin i Andrzej Voigt. Następnie liczne delegacje złożyły kwiaty pod upamiętnieniem.

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku przygotowało dla uczestników wydarzenia bezpłatne broszury, a dla naszej szkoły – materiały i gry edukacyjne wydane przez IPN.

Uczniowie szkoły  przedstawili specjalny program artystyczny, wyrażając swój szacunek oraz uczczenie pamięci bohaterów, natomiast nauczyciele i rodzice dzieci zapewnili poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości.

                                                                                                                                  Beata Murglin

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej