Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Urząd Gminy – umów się na spotkanie

W związku z coraz trudniejszą sytuacją związaną z epidemią COVID-19, w celu zachowania ciągłości pracy urzędu gminy i świadczenia usług dla mieszkańców, Wójt Gminy Kościerzyna wprowadza od dnia 24 stycznia 2022 r. reorganizację pracy w Urzędzie Gminy Kościerzyna.

Co do zasady urząd od dnia 24 stycznia 2022 roku będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie: ug@koscierzyna.pl lub telefonicznie: tel. 58 686 59 80. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna. Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany (https://obywatel.gov.pl/). Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go uzyskać za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Osoby bez konta w banku mogą założyć tymczasowy profil zaufany. Posiadając profil zaufany można wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma do urzędu i większość wniosków wraz z załącznikami

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Kościerzyna?

WNIOSKI / PISMA KIEROWANE DO URZĘDU GMINY

 • zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany (https://obywatel.gov.pl/) Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go uzyskać za pośrednictwem bankowości elektronicznej Jeśli natomiast ktoś nie ma konta w banku, to może założyć tymczasowy profil zaufany, który jest ważny przez 3 miesiące. Można to zrobić poprzez wizytę na portalu https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=WniosekOProfilZaufany
 • profil zaufany / tymczasowy profil zaufany pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma do urzędu i większość wniosków wraz z załącznikami
 • w przypadku braku profilu zaufanego korespondencję można wysłać pocztą lub zostawić w pojemniku wystawionym przy wejściu do Urzędu Gminy Kościerzyna, korespondencja podlega rejestracji.

DOWODY OSOBISTE

 • wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać osobiście w godzinach pracy urzędu tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z urzędnikiem terminu spotkania (58 686 33 98)
 • dodatkowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty
 • dowód osobisty będzie można odebrać w urzędzie tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (58 686 33 98)

ZAMELDOWANIE/WYMELDOWANIE

 • wszystkie wnioski dotyczące stałego lub czasowego zameldowania lub wymeldowania przesyłać można tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu nr: /19unq5v7gs/
 • informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 58 686 33 98

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

 • deklarację można złożyć przez Internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ (deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny)
 • informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 58 686 56 00

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  – CEIDG

 • wszystkie wnioski o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy składać drogą elektroniczną korzystając z informacji zawartych na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ lub osobiście w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z urzędnikiem terminu spotkania (58 686 59 80)

PODATKI I OPŁATY

 • kasa w urzędzie gminy jest zamknięta
 • wszelkie opłaty należy uiszczać metodą przelewu środków na konto Urzędu Gminy Kościerzyna o numerze: 20 8328 0007 2001 0007 5516 0001, natomiast w przypadku zapłaty podatku (od nieruchomości, rolny, leśny) należy płatności dokonać na indywidualny numer konta, wynikający z decyzji podatkowej – w tytule należy podać dane z decyzji podatkowej: kod podatnika, nr decyzji oraz nr raty
 • podatek od nieruchomości można zapłacić również u sołtysa swojej miejscowości

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów urzędu gminy:

 • DOWODY OSOBISTE, MELDUNKI – tel. 58 686 33 98
 • PODATKI I OPŁATY – tel. 58 686 59 82
 • AKCYZA – tel. 58 686 59 80
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  – CEIDG – tel. 58 686 59 80
 • MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – tel. 58 686 24 65
 • OCHRONA ŚRODOWISKA, PROGRAM CZYSTE POWIETRZE, CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – tel. 58 686 56 00
 • BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA – tel. 58 686 59 80

Zmiany w obsłudze interesantów w GOPS

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją pandemiczną od dnia 24 stycznia 2022 r. budynek GOPS pozostanie zamknięty, jednakże nadal będzie świadczona praca na rzecz mieszkańców. 

Kontakt osób z pracownikami Ośrodka realizowany bezpośrednio w jego siedzibie zostaje ograniczony do niezbędnego minimum i dotyczyć może jedynie spraw istotnych i niecierpiących zwłoki.

Osoby będą wpuszczane do budynku pojedynczo. Po załatwieniu sprawy, może wejść wpuszczona przez pracownika kolejna osoba. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Wizyta osoby w Ośrodku w celu załatwienia sprawy, której nie można załatwić bez bezpośredniego kontaktu z klientem powinna zostać umówiona telefonicznie, wraz ze wskazaniem konkretnego pomieszczenia (pokoju), w którym przeprowadzona zostanie wizyta oraz godziny spotkania klienta z pracownikiem.

Przypominamy, iż wszelkie dokumenty mogą być przesyłane pocztą tradycyjną i elektroniczną, która jest na bieżąco odbierana.

 Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany (w tym profil tymczasowy) oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Adres e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie: gops@koscierzyna.pl

Numery telefonów:

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: Pokój nr 7,  tel. 58 686 65 57 wew. 62.

ŚWIADCZENIA RODZINNE: Pokój nr 6, 58 680 85 82, kom. 601 560 285, 586866557 wew. 68 lub 58 686 65 57 wew. 60.

STYPENDIA I DODATKI MIESZKANIOWE: Pokój nr 8, tel. 58 686 65 57 wew. 67, kom. 726 850 300.

PRACOWNICY SOCJALNI:

 • Pokój nr 1, tel. 58 686 65 57 wew. 64, kom. 601 559 899.
 • Pokój nr 2, tel. 58 686 65 57 wew. 63, kom. 601 561 105.
 • Pokój nr 3, tel. 58 686 65 57 wew. 69, kom. 601 559 785, kom. 606 435 337.
 • Pokój nr 4,  tel. 58 686 65 57 wew. 65, kom. 726 850 300.

ASYSTENT RODZINY: Pokój nr 8,  tel. 58 686 65 57 wew. 65, kom. 726 850 300.

KSIĘGOWOŚĆ, KADRY, PŁACE: Pokój nr 5,  tel. 58 686 65 57 wew. 66, 58 686 65 57 wew. 61.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej