Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Urząd Gminy – umów się na spotkanie

W związku z coraz trudniejszą sytuacją związaną z epidemią COVID-19, w celu zachowania ciągłości pracy urzędu gminy i świadczenia usług dla mieszkańców, Wójt Gminy Kościerzyna wprowadza od dnia 24 stycznia 2022 r. reorganizację pracy w Urzędzie Gminy Kościerzyna.

Co do zasady urząd od dnia 24 stycznia 2022 roku będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie: ug@koscierzyna.pl lub telefonicznie: tel. 58 686 59 80. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna. Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany (https://obywatel.gov.pl/). Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go uzyskać za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Osoby bez konta w banku mogą założyć tymczasowy profil zaufany. Posiadając profil zaufany można wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma do urzędu i większość wniosków wraz z załącznikami

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Kościerzyna?

WNIOSKI / PISMA KIEROWANE DO URZĘDU GMINY

 • zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany (https://obywatel.gov.pl/) Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go uzyskać za pośrednictwem bankowości elektronicznej Jeśli natomiast ktoś nie ma konta w banku, to może założyć tymczasowy profil zaufany, który jest ważny przez 3 miesiące. Można to zrobić poprzez wizytę na portalu https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=WniosekOProfilZaufany
 • profil zaufany / tymczasowy profil zaufany pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma do urzędu i większość wniosków wraz z załącznikami
 • w przypadku braku profilu zaufanego korespondencję można wysłać pocztą lub zostawić w pojemniku wystawionym przy wejściu do Urzędu Gminy Kościerzyna, korespondencja podlega rejestracji.

DOWODY OSOBISTE

 • wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać osobiście w godzinach pracy urzędu tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z urzędnikiem terminu spotkania (58 686 33 98)
 • dodatkowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty
 • dowód osobisty będzie można odebrać w urzędzie tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (58 686 33 98)

ZAMELDOWANIE/WYMELDOWANIE

 • wszystkie wnioski dotyczące stałego lub czasowego zameldowania lub wymeldowania przesyłać można tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu nr: /19unq5v7gs/
 • informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 58 686 33 98

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

 • deklarację można złożyć przez Internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ (deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny)
 • informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 58 686 56 00

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  – CEIDG

 • wszystkie wnioski o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy składać drogą elektroniczną korzystając z informacji zawartych na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ lub osobiście w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z urzędnikiem terminu spotkania (58 686 59 80)

PODATKI I OPŁATY

 • kasa w urzędzie gminy jest zamknięta
 • wszelkie opłaty należy uiszczać metodą przelewu środków na konto Urzędu Gminy Kościerzyna o numerze: 20 8328 0007 2001 0007 5516 0001, natomiast w przypadku zapłaty podatku (od nieruchomości, rolny, leśny) należy płatności dokonać na indywidualny numer konta, wynikający z decyzji podatkowej – w tytule należy podać dane z decyzji podatkowej: kod podatnika, nr decyzji oraz nr raty
 • podatek od nieruchomości można zapłacić również u sołtysa swojej miejscowości

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów urzędu gminy:

 • DOWODY OSOBISTE, MELDUNKI – tel. 58 686 33 98
 • PODATKI I OPŁATY – tel. 58 686 59 82
 • AKCYZA – tel. 58 686 59 80
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  – CEIDG – tel. 58 686 59 80
 • MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – tel. 58 686 24 65
 • OCHRONA ŚRODOWISKA, PROGRAM CZYSTE POWIETRZE, CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – tel. 58 686 56 00
 • BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA – tel. 58 686 59 80

Zmiany w obsłudze interesantów w GOPS

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją pandemiczną od dnia 24 stycznia 2022 r. budynek GOPS pozostanie zamknięty, jednakże nadal będzie świadczona praca na rzecz mieszkańców. 

Kontakt osób z pracownikami Ośrodka realizowany bezpośrednio w jego siedzibie zostaje ograniczony do niezbędnego minimum i dotyczyć może jedynie spraw istotnych i niecierpiących zwłoki.

Osoby będą wpuszczane do budynku pojedynczo. Po załatwieniu sprawy, może wejść wpuszczona przez pracownika kolejna osoba. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Wizyta osoby w Ośrodku w celu załatwienia sprawy, której nie można załatwić bez bezpośredniego kontaktu z klientem powinna zostać umówiona telefonicznie, wraz ze wskazaniem konkretnego pomieszczenia (pokoju), w którym przeprowadzona zostanie wizyta oraz godziny spotkania klienta z pracownikiem.

Przypominamy, iż wszelkie dokumenty mogą być przesyłane pocztą tradycyjną i elektroniczną, która jest na bieżąco odbierana.

 Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany (w tym profil tymczasowy) oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Adres e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie: gops@koscierzyna.pl

Numery telefonów:

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: Pokój nr 7,  tel. 58 686 65 57 wew. 62.

ŚWIADCZENIA RODZINNE: Pokój nr 6, 58 680 85 82, kom. 601 560 285, 586866557 wew. 68 lub 58 686 65 57 wew. 60.

STYPENDIA I DODATKI MIESZKANIOWE: Pokój nr 8, tel. 58 686 65 57 wew. 67, kom. 726 850 300.

PRACOWNICY SOCJALNI:

 • Pokój nr 1, tel. 58 686 65 57 wew. 64, kom. 601 559 899.
 • Pokój nr 2, tel. 58 686 65 57 wew. 63, kom. 601 561 105.
 • Pokój nr 3, tel. 58 686 65 57 wew. 69, kom. 601 559 785, kom. 606 435 337.
 • Pokój nr 4,  tel. 58 686 65 57 wew. 65, kom. 726 850 300.

ASYSTENT RODZINY: Pokój nr 8,  tel. 58 686 65 57 wew. 65, kom. 726 850 300.

KSIĘGOWOŚĆ, KADRY, PŁACE: Pokój nr 5,  tel. 58 686 65 57 wew. 66, 58 686 65 57 wew. 61.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do dzierżawy

Więcej

W Gminie Kościerzyna odbyły się Dni Seniora

Prawie 1000 seniorów wzięło udział w uroczystościach, które odbyły się w Gminie Kościerzyna. W tym roku w nowej formule, przy współpracy gminnych szkół podstawowych, zorganizowano 9 spotkań, na które zaproszono osoby 60+ ze wszystkich miejscowości naszej gminy.

Więcej

Trwają przygotowania do budowy mieszkań w Małym Klinczu

3 października 2022 roku w Kolbudach kolejny raz spotkali się przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz 19 pomorskich samorządów wchodzących w skład Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. W posiedzeniu uczestniczył również Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski.

Więcej